BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Nieckarz Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Klimka Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Style kierowania małą firmą rodzinną a postawy rodzicielskie
Management Styles in Small Family Business and Parental Attitudes
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 3, s. 231-242, bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Style kierowania
Family-owned business, Management styles
Uwagi
summ.
Abstrakt
Inspiracją do napisania artykułu stała się dyskusja nad wpływem postaw rodzicielskich na style kierowania w małych przedsiębiorstwach rodzinnych. Firmy rodzinne są specyficzne. Zatrudnienie w ich strukturach znajdują osoby z rodziny, w tym potencjalni sukcesorzy, jak i pracownicy spoza rodziny. Poddając analizie style kierowania w firmach rodzinnych, w artykule szuka się odpowiedzi na pytanie, jakie swoiste czynniki determinują te style. Przegląd postaw rodzicielskich wynikający między innymi z psychologicznych uwarunkowań właściciela firmy, pozwala wśród nich szukać okoliczności, które oddziałują na styl kierowania małym rodzinnym przedsiębiorstwem. W artykule postawiono tezę, że jedną z determinant stylu kierowania może być postawa rodzicielska właściciela małej firmy, jaką przejawia wobec swojego sukcesora. (fragment tekstu)

Managing small family business is influenced by family relations in such an organization. The article describes the potential impact of parental attitudes on leadership styles. The parental attitude of the owner influences not only the future behaviour of the successor but also, by executing a certain leadership style, indirectly impacts the behaviour of those employees who do not belong to the family. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak S. (2006), Menedżerowie w strukturze społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 2. Brzozowski P. (1997), Skala dyrektywności Johna J. Raya, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 3. Budziak T. (2012), Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 4. Covey S. (2005), 8. Nawyk, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 5. Fleming Q.J. (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Helion, Gliwice.
 6. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 7. Koziński J., Listwan T. (2005), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 8. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Masłyk-Musiał E. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 10. Mądrzycki J. (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSIP, Warszawa.
 11. Nosal Cz. (2010), Dinozaury władzy. Destrukcyjne kierowanie organizacjami [w:] B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), Zastosowania psychologii w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 12. Penc J. (2011), Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 13. Plopa M. (2007), Psychologia rodziny, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 14. Sikorski Cz. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa.
 15. Sułkowski Ł. (red.), (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Toruń.
 16. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 17. Surdej, A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 18. Terelak J. (2005), Psychologia zarządzania i organizacji, Difin, Warszawa.
 19. Turek D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczenie, Difin, Warszawa.
 20. Wajda A. (2003), Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 21. Ziemska M. (1973), Postawy rodzicielskie, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 22. Ziemska M. (1968), Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka [w:] M. Ziemska, Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu