BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopoćko Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Asymetria informacji w procesie wprowadzania spółki do obrotu publicznego na przykładzie Arcus SA
Information Asymmetry in the Process of Initial Public Offering on the Example of Arcus SA
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 237-243, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Spółki
Information asymmetry, Companies
Uwagi
summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie procederu wykorzystania informacji poufnych w procesie inwestycyjnym jako problemu o podłożu etycznym i zaprezentowanie przykładu, w którym, mimo istniejących regulacji rynku kapitałowego, wykorzystanie tych informacji przyczyniło się do strat inwestorów mniejszościowych.(fragment tekstu)

The article presents the problem of using secret information by investors who have the access to those ones. An example of Arcus S.A. shows how the information is manipulated what can be reason of misleading investors who supplies assets for company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aluchna M., Mechanizmy Corporate Governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
  2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Kidwell D.S., Parrino R., Fundamentals of Corporate Finance, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
  4. Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Prospekt emisyjny Arcus SA.
  6. Raport bieżący ze Spółki Arcus SA 4/2007 z 29.08.2007 - Oświadczenie w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego.
  7. Raport bieżący ze Spółki Arcus S.A. 8/2008 z 31.01.2008 - Arcus SA. Program emisji bonusowej nowych akcji spółki.
  8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538.
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005,nr 184, poz. 1539.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu