BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Metody ograniczania ryzyka niewypłacalności kontrahenta stosowane przez małe przedsiębiorstwa. Wyniki badań empirycznych
Methods of Buyers' Insolvency Reducing Used by Small Enterprises. The Results of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2009, nr 1, s. 167-175, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Niewypłacalność, Badania empiryczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Risk, Insolvency, Empirical researches, Small business
Uwagi
summ..
Abstrakt
Wzajemne kredytowanie kontrahentów w obrocie gospodarczym polega na tym, iż podmioty sprzedające towary lub usługi wydają towary lub świadczą usługi, za które płatność ma nastąpić w określonym momencie w przyszłości. Transakcja ta nazywana jest powszechnie kredytem towarowym (kredyt udzielony jest w towarze), kredytem kupieckim lub handlowym. W praktyce gospodarczej najczęściej określa się ją jako "sprzedaż z odroczonym terminem płatności" lub po prostu - "sprzedaż na termin". Jest to zatem pożyczka, której udziela swoim odbiorcom dostawca w związku ze sprzedażą towarów lub usług. Udzielenie kredytu kupieckiego wiąże się z możliwością niespłacenia przez odbiorcę zobowiązania za dostarczone towary lub usługi. Dotyczy sytuacji, gdy płatność nie następuje w ogóle, gdy jej wartość jest inna od oczekiwanej lub gdy następuje opóźnienie w jej realizacji. (fragment tekstu)

The paper concentrates on the methods of buyers' insolvency reducing in the conditions of small enterprises functioning. It is based on empirical verification. The research was done from September to December of 2006. It concerned the financial data of the year 2005 which includes the group of 368 small enterprises. The results are divided into two subgroups: micro entities, which employ 0-9 employees and those which employ more than 9 employees. The target group of enterprises was located in Middle Pommerania. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bera A., Możliwości asekuracji ryzyk przez ubezpieczenie w  mikro- i małych przedsiębiorstwach, [w:] Ubezpieczenia, red. S. Wieteska, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 2. Bera A., Ochrona ubezpieczeniowa w mikro- i małych przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", maj 2006.
 3. Bień W., Windykacja należności z tytułu kredytu handlowego, "Rachunkowość" 2002, nr 2.
 4. Kardyś M., Jak uniknąć nieuczciwych kontrahentów?, "Prawo Przedsiębiorcy" 2003, nr 27.
 5. Koc S., Realność należności z tytułu sprzedaży, "Rachunkowość" 2003, nr 10.
 6. Krzemińska D., Ocena wiarygodności kontrahenta w kredycie kupieckim, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 7. Krzemińska D., Strategia kredytu kupieckiego przedsiębiorstwa w  Polsce, [w:] Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 8. Kubiak J., Badanie czynników decydujących o zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania kredytu kupieckiego i krótkoterminowego kredytu bankowego, [w:] Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 9. Portalska A., Kornatowicz O., Odzyskiwanie należności pieniężnych, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 10. Rybicki P., Metody skutecznego zabezpieczania należności, "Prawo Przedsiębiorcy" 2004, nr 33.
 11. Rydz E., Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006.
 12. Suszyński A., Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno- gospodarczym Pomorza Środkowego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 13. Tokarski A., Tokarski M., Jaką politykę kredytową powinna stosować firma?, "Serwis Finansowo- Księgowy" 2005, nr 44 (550).
 14. Tomaszewska I., Ubezpieczyciel kredytu jako kompleksowa organizacja na rynku ubezpieczeń należności kredytowych, [w:] Ubezpieczenia, red. S. Wieteska, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
2081-9579
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu