BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielecka-Kubień Zofia (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Analysis of the Life Expectancy and the Selected Causes of Deaths in Poland with the Use of Spatial Statistics Methods
Badanie długości życia oraz wybranych przyczyn zgonów w Polsce z zastosowaniem metod statystyki przestrzennej
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 4, s. 161-175, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Długość życia, Przestrzenna analiza statystyczna, Zastosowanie statystyki
Life expectancy, Spatial statistical analysis, Application of statistics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem prezentowanego badania było testowanie hipotezy o braku autokorelacji przestrzennej w odniesieniu do przeciętnego dalszego trwania życia oraz standaryzowanych ze względu na wiek współczynników zgonów dla wybranych przyczyn zgonów w Polsce według płci w 2010 r. Przypuszczano, że w wyżej wymienionych przypadkach występuje dodatnia autokorelacja przestrzenna w populacjach mężczyzn i kobiet oraz, że przestrzenne zróżnicowanie umieralności zależy od poziomu życia danej populacji i stopnia industrializacji regionu i jej konsekwencji. Okazało się, że większość z rozważanych współczynników wykazuje dodatnią autokorelację przestrzenną; zaobserwowano też różnice między populacjami mężczyzn i kobiet. Rolniczy charakter województwa wykazuje pozytywne oddziaływanie na przeciętne dalsze trwanie życia i wartości niektórych współczynników zgonów dla obu płci. (abstrakt oryginalny)

The goal of the presented research was to test the spatial autocorrelation of the life expectancy and the age-standardized mortality rates for selected causes of death in Poland according to gender in 2010. It was assumed that in the above mentioned cases the positive spatial autocorrelation in populations of men and women appears, and the spatial diversity of mortality depends on the standard of living of the population in question and on the level of industrialization of the region and its consequences. It has been stated that most of the considered coefficients show positive spatial autocorrelation, but differences between populations of men and women were observed. Agricultural capacity of the voivodeship shows positive effect on life expectancy and the level of some of the mortality rates of both genders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anselin L. (1995). Local Indicators of Spatial Association-LISA, Geographical Analysis, Vol. 27, No.2, pp.93-115.
  2. Anselin L. (2005). Exploring Spatial Data with GeoDaTM: A Workbook. Spatial Analysis Laboratory, https://geodacenter.asu.edu/system/files/geodaworkbook.pdf
  3. Ekonometria przestrzenna (Spatial Econometrics). Suchecki B. (ed). (2010). Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
  4. Kopczewska K., 2006, Ekonometria i statystyka przestrzenna (Spatial Econometrics and Statistics). CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
  5. Mielecka-Kubień Z., Dziembała M. (2010). Przestrzenna autokorelacja wybranych przyczynzgonów w woj. śląskim w latach 2004-2006 (Spatial Autocorrelation of Selected Causes of Death in Voivodship Slaskie in the years 2004-2006). Śląski Przegląd Statystyczny, 8(14), pp. 55-80.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu