BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ojrzyńska Anna (University of Economics in Katowice, Poland), Twaróg Sebastian (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Dynamics of Change in Spatial Dependencies in Blood Donation System in Poland
Dynamika zmian zależności przestrzennej systemu cywilnego krwiodawstwa w Polsce
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 4, s. 177-189, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Krwiodawstwo, Analiza przestrzenna, Przestrzenna analiza statystyczna
Blood donation, Spatial analysis, Spatial statistical analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Krwiodawstwo jest sposobem pozyskiwania krwi i jej składników od osób zdrowych na rzecz anonimowych osób, których leczenie jest uwarunkowane podaniem właściwej krwi w odpowiednim czasie oraz ilości. Jako akcja społeczna uwarunkowana jest od wielu czynników, będących przedmiotem kształtowania oraz badania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dynamiki zmian zależności przestrzennej w zakresie poziomu rozwoju krwiodawstwa w Polsce w latach 2005 - 2010. Analiza przestrzenna danych umożliwia określenie podobieństw i różnic między województwami w badanym okresie. Za pomocą narzędzi statystyki przestrzennej została zweryfikowana hipoteza o występowaniu autokorelacji przestrzennej. Przedmiotem opracowania jest wskazanie kierunku oraz zakresu zmian na przykładzie analizy zróżnicowania liczby donacji krwi przypadającej na łóżko szpitalne w oddziałach o wysokim zapotrzebowaniu na krew i jej składniki oraz liczby dawców przypadających na 1000 mieszkańców w wieku 18 -65. (abstrakt oryginalny)

Blood donation allows to obtain blood and its components from healthy people in a bid to help treatment of anonymous individuals, relying on timely and sufficient supplies of matching blood. Being a social initiative, it depends on multiple factors. Those factors are possible to be shaped and are subject to research. This paper aims to present the dynamics of change in spatial dependencies determining development of blood donation in Poland from 2005 to 2010. Spatial analysis of data enables identification of similarities and differences between voivodeships in a given period. Testing of hypothesis concerning spatial autocorrelation was carried out using tools of spatial statistics. This paper's subject matter concentrates on pointing towards the direction and extent of changes illustrated with an example of analysis investigating the number of blood donations per hospital bed in wards with high demand on blood and its components. The number of blood donors per 1000 residents in 18 - 65 age was also analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2005, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa(www.csioz.gov.pl).
 2. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2006, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (www.csioz.gov.pl).
 3. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2007, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (www.csioz.gov.pl).
 4. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2008, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (www.csioz.gov.pl).
 5. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2009, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (www.csioz.gov.pl).
 6. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2010, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (www.csioz.gov.pl).
 7. Kopczewska K. (2007), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programuR CRAN, CeDeWu, Warszawa.
 8. Ojrzyńska A., Twaróg S. (2011) Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce, (in): J. Suchecka (ed.) Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomia, no. 253, Łódź.
 9. Rosiek A. i in. (2009), Działalność jednostek organizacyjnych służby krwi w Polsce w 2008 roku, "Journal of Transfusion Medicine", tom 2, no. 4.
 10. Rosiek A. i in. (2010), Działalność jednostek organizacyjnych służby krwi w Polsce w 2009 roku, "Journal of Transfusion Medicine", tom 3, no. 4.
 11. Rosiek A. i in. (2011), Działalność jednostek organizacyjnych służby krwi w Polsce w 2010 roku, "Journal of Transfusion Medicine", tom 4, no. 4.
 12. Suchecki B. (2010), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Szołtysek J., Twaróg S. (2009), Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", no. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu