BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strożek Piotr (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Comparative Analysis of the Level of Knowledge-Based Part of Economies in European Union Countries with Kam Methodology
Analiza porównawcza poziomu gospodarek opartych na wiedzy w państwach Unii Europejskiej z wykorzystaniem metodologii Kam
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 4, s. 249-263, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Indeks Gospodarki Opartej na Wiedzy, Indeks wiedzy, Analiza porównawcza, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Gospodarka narodowa, Rozwój gospodarczy
Knowledge Economy Index (KEI), Knowledge Index (KI), Comparative analysis, Knowledge-based economy, National economy, Economic development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono klasyfikację terytorialną państw Unii Europejskiej według rozwoju wiedzy gospodarek, która w dzisiejszym świecie traktowana jest jako determinanta międzynarodowej konkurencyjności. Zróżnicowanie to zostało skonstruowane na podstawie indeksów KEI (Knowledge Economy Index) oraz KI (Knowledge Index) wykorzystywanych przez Bank Światowy w metodologii KAM (Knowledge Assessment Methodology). Uwzględnienie czterech głównych filarów (tj. system bodźców ekonomicznych, system innowacyjny, edukacja i jakość zasobów ludzkich oraz nowoczesna infrastruktura informacyjna) umożliwiło wskazanie relacji pomiędzy poszczególnymi składowymi. Celem artykułu jest wskazanie dysproporcji wykorzystania wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym w państwach UE. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu analizy skupień (narzędzia zaliczanego do wielowymiarowej analizy porównawczej). (abstrakt oryginalny)

The article presents regional classification of EU countries according to the knowledge development of economy, which in these days is treated as fundamental factor of international competitiveness. This differentiation created with Knowledge Economy Index (KEI) and Knowledge Index (KI), which are use by The World Bank in Knowledge Assessment Methodology (KAM). In the analysis used four main pillars (i.e. The Economic Incentive and Institutional Regime, The Innovation System, Education and Human Resources, Information and Communication Technology), which showed relation between individual components. The purpose of this article is to identify disparities in the use of knowledge in socio-economic life in the EU countries. This research was conducted with use of the cluster analysis (tools belonging to multidimensional comparative analysis). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen D. H. C., Dahlman C. J. (2006), The Knowledge Economy, the KAM Methodologyand World Bank Operations, World Bank Institute, Washington, D.C. 20433.
 2. Janasz W. (ed.) (2003), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 3. Kukliński A. (ed.) (2003), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warsaw.
 4. Malara Z. (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warsaw.
 5. Migut G. (2009), Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, StatSoft Polska, Cracow.
 6. Piech K. (2005), Mierzenie rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego w krajach transformacjisystemowej z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy, [in:] Kopycińska D. (ed.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Platonoff A. L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. (2004), Innowacyjność polskich firmw gospodarce opartej na wiedzy [in:] Grudzewski W. (ed.), Ekonomika i OrganizacjaPrzedsiębiorstwa nr.1, ORGMASZ, Warsaw.
 8. Porwit K. (2001), Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.) [in:] Kukliński A. (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warsaw.
 9. Schumpeter A. J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warsaw.
 10. Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
 11. Suchecki B. (ed.) (2010), Ekonometria Przestrzenna. Metody i modele analizy danychprzestrzennych, C.H.BECK, Warsaw.
 12. The Knowledge-Based Economy (1996), General Distribution OECD/GD(96)102, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
 13. Wojtyna A. (2001), Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warsaw.
 14. Organisation for Economic Co-operation and Development: www.oece.org
 15. The World Bank: www.worldbank.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu