BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Władysław (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Multicountry and Regional Macroeconometric Models
Makroekonometryczne modele gospodarki światowej i modele regionalne
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 4, s. 293-304, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Modele ekonometryczne, Modele gospodarki narodowej, Modele makroekonomiczne
Regional economy, Econometric models, Models of national economies, Macroeconomic models
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Modele gospodarki światowej lub jej części (regionów) zostały zbudowane w ubiegłym stuleciu, służąc celom analizy rozwoju i prognozowaniu gospodarki całego świata lub wyróżnionych regionów (np. Ameryki Łacińskiej). Modele te zwykle wyróżniały największe, uprzemysłowione kraje świata oraz sumarycznie pozostałe kraje (ROW). Stąd ich struktura została oparta na specyfikacjach równań typowych dla poszczególnych krajów, wykorzystując pełnię statystycznych informacji gromadzonych dla każdego kraju. Makroekonometryczne modele regionalne są budowane albo dla wyróżnionych jednostek administracyjnych albo geograficznych w obrębie na ogół dużych krajów (USA, Chiny, Rosja, etc.). Ich struktura winna być zbliżona do struktury modeli danych krajów. Jednakże, dane statystyczne dotyczące regionów są na ogół niekompletne: brak jest danych o eksporcie i imporcie regionu, migracjach ludności, przepływach finansowych etc.. Wymaga to odpowiednich aproksymacji. Ponieważ w wielu krajach dynamika cen i plac przebiega w sposób podobny w skali kraju - wprowadza się do modeli regionalnych zmienne dotyczące całego kraju. Z drugiej strony oddziaływanie zwrotne występuje na ogół rzadko w tych modelach. W referacie przedstawiono typowe struktury makroekonometrycznych modeli występujących w modelach gospodarki światowej oraz struktury modeli charakterystyczne dla modeli regionalnych. Specyficzne własności modeli regionalnych są przedmiotem odrębnej dyskusji a także możliwości rozbudowy tych modeli są analizowane. (abstrakt oryginalny)

Multicountry models were developed in the previous century to serve the analyses and projections of the world economy and/or its regions (for instance Latin America). They distinguish the largest countries and the rest of the world (ROW) composed of particular countries. Hence, their structure is based on the specifications of equations for individual countries using full statistical information available at the countries level. The regional macroeconomic models are built for either administrative or geographical units distinguished within large countries (USA, China, Russia). Their structure should be in principle similar to those of the national economy. However, the statistical information of the regional economies is typically uncomplete: no sufficient information is available on exports and imports of the region, migrations and financial flows. Appropriate approximations are necessary. As in majority of countries the prices and wages movements are in general unified over the country, the variables representing the national level excerpt an impact on the regional variables. The regional impact on the national variables is rather unusual. The paper shows the skeleton model applied in the multicountry models and the skeleton of the macroeconomic regional model. The specific properties of the regional model are discussed and the possibilities of its extensions analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams F.G., Ganges B., Shishido S., Movchauk, (1996), Disaggregate Modeling of the US-Japan- World Economy, Paper prepared for the meeting of Project Link, Lausanne, mimeo.
 2. Barrell R., Becker B., Byrne J., Gottschalk S., Hurst I., van Welsum D., (2004), MacroeconomicPolicy in Europe: Experiments with Monetary Responses and Fiscal Impulses, " Economic Modelling", vol. 21.
 3. Bayoumi T., with assistance from Laxton D. et al. (2004), GEM: A New InternationalMacroeconomic Model, " Occasional Paper", No. 239, IMF, Washington D.C.
 4. Bolton R., (1982), The Development of Multiregional Economic Modeling in North America:Multiregional Models it Transition for Economies in Transotion, [in:]. B. Issaev et al. (eds). Multiregional Economic Modeling: Practice and Prospect, North-Holland, Amsterdam.
 5. Bolton R., Regional Econometric Models (1991), [in:] R.G. Bodkin, L.R. Klein, K., Marwah, A History of Macroeconometric Model Building, E. Elgar, Aldeshot.
 6. Brayton F., Levin A., Tryon R., Williams J.C. (1997), The Evolution of Macro Models at theFederal Reserve Board, "Finance and Economics Discussion Series", No 1997-29, FRB, mimeo.
 7. Commission of the European Communities (CEC), (1991), Quest: A Macroeconomic Model forthe Countries of the European Community as Part of the World Economy, "European Economy", No.47, EEC, Brussels.
 8. Courbis R., (1979), The REGINA Model: A Regional-national Model for French Planning , "Regional Science and Urban Economics", vol. 9.
 9. D'Adda, Poli G., Vincenzi L., (1997), PRIAMO: Prometea International Annual Model, [in:] Welfe (ed.), Economies in Transition and the World Economy. Models Forecasts and Scenarios, Peter Lang , Frankfurt/M.
 10. Delessy H., Sterdyniak H., et al., (1996), The New Version of MIMOSA. A Macroeconomic Model of the World Economy, (version 1995). Mimosa Team, no. 96-01, CEPII/OFCE.
 11. Dramais H., Roeger W., in't Veld J. (1997), Quest II. A Multi Country Business Cycle and GrowthModel, paper presented at the Project Link Meeting, Malaysia, European Commission, mimeo.
 12. Edison H., Marquez J., Tryon R., (1989), The Structure and Properties of the Federal ReserveBoard Multicountry Model, "Economic Modelling" vol, 4.
 13. Fair R.C., (2004), Estimating how the Macroeconomy Works, Harvard University Press, Cambridge MA.
 14. Florczak W., Karp P., Świeczewska I., Welfe W., (2008), Rozwój regionalny ujęcieekonometryczne. Raport w ramach realizacji projektu LORIS WIZJA. Regionalny ForesightTechnologiczny, Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 15. Florczak W., (2011), O możliwościach modelowania zrównoważonego rozwoju regionalnego..Uwagi metodyczne na temat implementacji projektu Trendy Rozwoju Mazowsza, Studia Prawno- Ekonomiczne, vol. 84.
 16. Freyz G., (1993), Regional Economic Modeling, Kluwer Academic Publisher, Boston.
 17. Helliwell J., Sturm P., Garrett P., Salou G., (1986), The Supply Side in OECD's, MacroeconomicModel, "OECD Economic Studies", No. 6, OECD Publishers.
 18. Hickman B.G., (1991), Project LINK and Multi-country Modelling, [in:], R.G. Bodkin, L.R. Klein, K. Marwah, A History of Macroeconometric Model-Building, E, Elgar, Aldershot.
 19. Hickman B.G., Ruffing K.G., (1995), Project LINK: Past, Present and Future, [in:] L. Klein, F. Lo (eds), UNU Press, Tokyo.
 20. Issaev B., (ed.) (1982), Multiregional Economic Modeling Practice and Prospect, North-Holland, Amsterdam.
 21. Klein L.R., (1969), The Specification of Regional Econometric Models, "Papers Regional Science Assoctation, vol. 23.
 22. Klein L.R., (1999), Project LINK, [in:] L.R. Klein, A. Welfe, W. Welfe, Principles ofMacroeconometric Modeling, North Holland, Amsterdam.
 23. Laxton D., Isard P., Faruqee H., Prasad E., Turlelboom B., (1998), MULTIMOD MARK III: TheCore Dynamic and Steady State Models, "IMF Occasional Papers", No 164.
 24. Levin A.T., Rogres J.H., Tryon R.W., (1999), A Guide to FRB/GLOBAL, "International Finance Discussion Papers", No. 588, FRS, Washington D.C. ,mimeo.
 25. Macroeconometric Multi Country Model: MEMMOD, (2000), Deutsche Bank, Frankfurt.Main, mimeo.
 26. Montero L.,J.,M., et al. (2008), Alternative Clasification of EU27 Eligible for European CohesionPolicy, paper presented to the 65, IAE Conference, Warsaw 9-12.04.2008, mimeo.
 27. Onishi A., (1993), FUGI Global Model 7.0. A New Frontier Science of Global EconomicModelling, "Economic and Financial Computing", vol. 3.
 28. Overview of NIGEM, (2005), NIESR, London.
 29. Petersen C.E., Pedersen K.N., Riordan E.J., Lynn R.A., Bradley T., (1991), BANK-GEM: A WorldBank Global Economic Model, paper presented at the Project LINK Conference, Moscow, SECAP, The World Bank, mimeo.
 30. Richardson P., (1988), The Structure and Simulation Properties of OECD's INTERLINK Model, "OECD Economic Studies", No. 10, OECD Publishing.
 31. Roeger W., in't Veld J., (1997), QUEST II, A Multicountry Business Cycle and Growth Model, "Economic Papers", No 123, European Commission.
 32. Socha M., Sztanderska, (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia, PWN, Warszawa.
 33. Waelbroeck J., Dramais A., (1974), DESMOS: A Model for the Cordination of Economic Policiesin the EEC Countries, [in:] A. Ando, R. Herring, R. Marston (eds.), International Aspects ofStabilization Policies, FRB of Boston, Boston.
 34. Welfe W., (2010), Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu