BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plachciak Adam (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Sustainable Development as the Principle of Civic Society
Źródło
Economics & Sociology, 2009, vol. 2, nr 2, s. 85-90, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczeństwo obywatelskie, Środowisko przyrodnicze, Człowiek w środowisku
Sustainable development, Civic society, Natural environment, Human in environmental
Uwagi
summ.
Abstrakt
The idea of sustainable development is focused on contemporary threats of human life, which generally emerge form growing consumption of natural resources, enlarging of environmental devastation, fast demographic growth, unsatisfied basic needs of immeasurable group of people or deep destabilization of natural and socio - economical systems. An imperative assignment for efficient implementation of sustainable development depends on pressing towards building a responsible civil society. Only active engagement of all social actors can build solid ground for the implementation of sustainable development principle. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bokajło W., Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 2. Borys T., Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju, Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 3. Broda - Wysocki P., Idee i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno - politycznej, [w:] Witkowska M., Wierzbicki A., Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza "ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 4. Druga (II) polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 5. Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 6. Gray J., O rządzie ograniczonym. Szczegółowe uprawnienia i szczegółowe obowiązki, Centrum Adama Smitha, Warszawa 1995.
 7. Gray J., Totalitaryzm, reforma i społeczeństwo obywatelskie, [w:] tenże, Po liberalizmie, Fundacja "Aletheia", Warszawa 2001.
 8. Kozłowski S., Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Macnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody - nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
 10. Putnam R. D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków - Warszawa 1995.
 11. Sikora J., Demokracja deliberacyjna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych, [w:] W. Bokajło. A. Pacześniak, Równość w Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Wydawnictwo Alfa 2, Wrocław 2008.
 12. Strumińska M., Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, [w:] Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój - od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 2005.
 13. Sztompka P., Zaufanie - fundament społeczeństwa, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2009/2-2/8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu