BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielinska Anetta (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Abilities of Running an Economic Activity on Protected Areas
Źródło
Economics & Sociology, 2009, vol. 2, nr 2, s. 108-113, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Obszary chronione, Ochrona środowiska
Sustainable development, Protected area, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
There are the following forms of protected areas functioning: national parks, nature reserves, landscape parks, landscape protected areas and areas of Natura 2000. Main goal of the protected areas is to protect natural resources from dezintergating and save them from not being properly used. The goal may be achieved if the economic activity will be proceded according to the rules of the sustainable development in the protected area, for example eco, ecological agriculture and agrotourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/10209_natura_2000_w_polsce_polska_zamyka_liste_europejskiej_sieci_ekologicznej.html [data dostępu 29.10.2009 r.].
  2. Kozłowski S., 1997, W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa, s. 14.
  3. Ochrona Środowiska 2008, GUS, Warszawa 2008.
  4. Solon J., 2004, Ocena zrównoważonego krajobrazu - w poszukiwaniu nowych wskaźników, [w:] (red.) M. Kisotowski, Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju równoważonego przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Problemy Ekologii Krajobrazu - tom XIII, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 54.
  5. Stawicka J., 2007, Ochrona różnorodności biologicznej, [w:] Hewelke P. (red.), Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 38.
  6. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku, Ministerstwo Środowiska, Warszawa grudzień 1999.
  7. Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880, art. 6, 15, 17, 24, 33 z późn. zm.).
  8. Zaufal B., 1986, Problematyka i założenia ekorozwoju, [w:] Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 17.
  9. Zielińska A., Istota świadomości ekologicznej społeczeństwa w odniesieniu do obszarów przyrodniczych, w: (red.) Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak, Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo - Wschodniej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2008, s. 50-58.
  10. Zielińska A., w druku, Rozwój zrównoważony jako determinanta funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej w dobie globalizacji i integracji, Uniwersytet Szczeciński Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2009/2-2/11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu