BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciężkowski Paweł (Politechnika Warszawska), Żebrowski Zbigniew (Politechnika Warszawska), Mirosław Tomasz (Politechnika Warszawska), Zawadzki Adam (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Model funkcjonalny kapsuły ratunkowej do ewakuacji poszkodowanych w warunkach niebezpiecznych
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 5, CD 1, s. 264-269, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc poszkodowanym, Bezpieczeństwo w transporcie, Ewakuacja
Victim assistance, Transport safety, Evacuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ewakuacja i transport osób poszkodowanych w warunkach niebezpiecznych i terenie trudnodostępnym np. górach, w czasie katastrof ekologicznych, fabrykach chemicznych itp., jest zagadnieniem odmiennym od ratowania osób w terenie zurbanizowanym oraz w okolicach dróg komunikacyjnych. W takich warunkach właściwe udzielenie pierwszej pomocy i zapewnienie odpowiednich warunków transportu i przetrwania decyduje o efekcie akcji ratowniczej. Sprzęt ratunkowy wykorzystany w tych zadaniach powinien spełniać inne wymagania niż sprzęt ratunkowy w karetkach pogotowia. W artykule autorzy zaproponują rozwiązanie systemu ewakuacji i transportu ręcznego poszkodowanych w warunkach niebezpiecznych. Przedstawiona zostanie koncepcja modułowego rozwiązania składającego się z inteligentnych noszy (z systemem czujników elektronicznych monitorujących stan pacjenta) oraz kapsuła ochronno- transportowa izolująca poszkodowanego od otoczenia z elementami transportowymi. (abstrakt oryginalny)

Carrying out an evacuation and transportation of casualties in hazardous conditions and in difficult to get areas e.g. mountains, ecocatastrophe sites, chemical plants etc. is different from rescuing people in urbanized areas and areas around roadways. Providing proper first aid, transport and survival conditions in these circumstances is crucial to the effect of a rescue action. Rescue equipment assigned to these tasks should fulfill other criteria than the one used in ambulance. In the present paper the authors will suggest solution for a system for evacuation and manual transportation of casualties in hazardous conditions. A concept of modular solution, composed of intelligent stretcher (with electronic sensors system monitoring patient's condition) and a capsule for protection and transport that will separate casualty from an environment, will be given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Kalinowski P., Czerska B.: Epidemiologia urazów wśród hospitalizowanych w 2006 roku w 6 Szpitalu Wojskowym w Dęblinie, Probl Hig Epidemiol 2007, 88(4), s 455-460.
  2. Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
  3. Karski JB: Profilaktyka urazów w świetle działań Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej. In: Karwat ID (Ed): Epidemiologia Chorób Niezakaźnych w Polsce, ich Następstwa Zdrowotne i Społeczne, 329-339. Liber, Lublin 2005.
  4. Basiński A.: Medycyna ratunkowa i katastrof: Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu