BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityka regionalna wobec zmian demograficznych
Regional Policy in the Face of Demographic Changes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 301-309, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Przemiany demograficzne
Regional policy, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany demograficzne wpływają praktycznie na wszystkie elementy życia społecznego i gospodarczego, z perspektywy makro do poziomu społeczności, a ostatecznie rodziny i poszczególnych jednostek. Zmiany demograficzne oddziałują na przestrzenne struktury miejskie i wiejskie. Mają one wpływ na kształtowanie się wzorców stylu życia, decyzji lokalizacyjnych, rynku nieruchomości, infrastruktury, a także oddziałują na procesy decyzyjne. W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy jakościowe, które są wynikiem zmian demograficznych na poziomie lokalnym i regionalnym, i będą to: konsekwencje regionalne i lokalne oraz możliwe sposoby rozwiązywania problemów demograficznych na poziomie regionalnym.(abstrakt oryginalny)

Demographic changes influence practically all parts of social and economic life from a macro perspective to the community level and finally family and individuals. Demographic changes have an impact on the spatial structure of rural and urban areas. They affect the lifestyle patterns, local decisions, real estate market, infrastructure and decision-making processes as well. In this paper some of the quality problems have been highlighted that are the result of demographic changes at local and regional level, such as local and regional consequences and possible ways of solving demographic problems at the regional level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baum B., Seitz H., Demographischer Wandel und Bildungsausgaben: Empirische Evidenz für die westdeutschen Länder, [in:] "Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung" 2003, Heft 72(2).
  2. Baum B., Seitz H., Worobjew A., Der Einfluss der Alters- und Familienstrukturen auf die Ausgaben der Länder und Gemeinden, [in:] "Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung" 2002, Heft 71(1).
  3. Biuletyn 54, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2009.
  4. Gospodarstwa domowe w 2011 roku - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Prac, Materiał na konferencję prasową w dniu 29.01.2013 r.
  5. Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji. Uwarunkownia, formy i konsekwencje, Instytut Geografii i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, t. I.
  6. Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012.
  7. Skubiak B., Reforma emerytalna jako element rozwoju zrównoważonego w aspekcie społecznym, "Handel Wewnętrzny" 2012, lipiec-sierpień, t. 3.
  8. The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010- -2060), EURopEAn EconoMy 2|2012 (provisional version), European Commission Directorate- General for Economic and Financial Affairs Economic Policy Committee Ageing Working Group.
  9. Zielona Księga "Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami", Komunikat Komisji, Bruksela, dnia 16.3.2005 COM(2005) 94 końcowy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu