BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosińska-Wit Małgorzata (Politechnika Lubelska), Gałązka Karolina (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego
Social Capital as a Factor Supporting Innovative Small Businesses on the Example of the Lublin Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 310-321, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Rozwój przedsiębiorstwa, Klastry, Innowacje
Social capital, Enterprise development, Business cluster, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę poziomu innowacyjności małych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Analiza przeprowadzona została na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 205 małych przedsiębiorstwach w latach 2008-2011. Istotnym elementem wpływającym na innowacyjność podmiotów jest poziom kapitału społecznego, którego miarą między innymi są współpraca przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi oraz tworzenie klastrów.(abstrakt oryginalny)

This article presents an assessment of the level of innovation in small enterprises operating in the Lublin Voivodeship. The analysis was based on a survey conducted in 205 small businesses in the years 2008-2011. An important factor contributing to the innovation of firms is the level of social capital, which measure is among others cooperation of companies with research entities and the creation of clusters.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Coleman J., Foundations of Social Theory, Belknap Press, Cambridge 1990.
 2. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, 1(8).
 3. Kotarski H., Kapitał społeczny - endogenny zasób mieszkańców województwa podkarpackiego, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", z. 28, Rzeszów 2012.
 4. Korol J., Szczuciński P., Ilościowa ocena zróżnicowania poziomu kapitału ludzkiego i infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w regionach polski w latach 1999-2006, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 15, www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip15-2009/SiP-15- 141.
 5. Popławski W., Istota i uwarunkowania współpracy w budowie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, [w:] Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, red. W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 6. Przygodzki Z., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionu, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 7. Ranking innowacyjności w Unii Europejskiej. Polska pod koniec stawki, http://forsal.pl/artykuly /551724,ranking_innowacyjnosci_w_unii_europejskiej_polska_pod_koniec_stawki.html (dostęp: 16.08.2012 r.).
 8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa 2012.
 9. Sierocińska K., Kapitał społeczny. Definiowanie. Pomiary i typy, "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 1 (LXVIII).
 10. Stanoch E.R., Value Creation Index. Zmierzyć przyszłość - wartość przedsiębiorstwa w XXI wieku, materiały konferencyjne "Zarządzanie wartością firmy", Warszawa, 5-6 kwietnia 2001, za: S. Kasiewicz, Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, SGH, Warszawa 2005.
 11. Stypułkowski W., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego w projektach finansowanych z funduszy europejskich, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 14, Nr specjalny/2010, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 12. Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2005.
 13. Zajda K., Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jak go mierzyć i czy warto inwestować w jego wzmocnienie?, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 2011, 37.
 14. www.wprost.pl/ar/201603/Za-10-lat-wydatki-na-badania-i-rozwoj-siegna-17-proc-PKB/ (dostęp: 17.08.2012 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu