BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiukiewicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wielkie korporacje a ryzyko systemowe
Large Corporations versus Systemic Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 57-69, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Funkcje zarządzania, Nadużycia gospodarcze, Korporacje, Zarządzanie korporacyjne, Ryzyko
Management, Management functions, Economic frauds, Corporation, Corporate management, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano problemy ryzyka systemowego dużych korporacji w skali kraju i globalnej oraz możliwe instrumenty ograniczania wzrostu korporacji. Duże korporacje mają zalety, ale i wiele wad. Nowe regulacje zarządzania ryzykiem bankowym w UE oraz w USA będą miały szeroki wpływ na działalność i wzrost wartości dużych banków. Budowa regulacji dla dużych korporacji jest ważna dla stabilności gospodarki. Należy jednak uwzględnić, że choć wpływ państwa na gospodarkę jest ważny, to nie powinien być ani za mały, ani za duży. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the systemic risk of large companies in national and global scale and possible instruments for corporations growth restriction. The large companies have both advantages and disadvantages, so the special regulations are considered. New regulations of banking risk management in EU and USA will have broad influence especially on activity and value growth of large banks. Generally the building of regulations for large corporations will be important for economy stability. The state influence on economy conditions is important however it is necessary to keep balance and avoid both lack of state intervention and too much intervention. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dec P., Masiukiewicz P., Podatek bankowy, CH Beck, Warszawa 2013.
 2. Duże firmy już nie są odporne na kryzys, www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/podatki [dostęp: 29.08.13].
 3. Freeman J., Mega-Banks and the Next Financial Crisis, "The Wall Street Journal", March, 21, 2011.
 4. Fuzje i przejęcia: światowe perspektywy wzrostu, Międzynarodowy Raport Biznesowy, Grant Thornton, 2011, www.grantthornton.pl/images/raporty/GT_IBR_2011.pdf
 5. Gadomski W., Jak W. Orban kupuje Węgrów, "Gazeta Wyborcza", 19.09.2013 r.
 6. Galbraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa 2005.
 7. Gup B.E., What Does Too Big To Fail Mean?, [in:] Too Big To Fail: Policies and Practices in Government Bailouts, ed. B.E. Gup, Praeger Publishers, Westport 2004.
 8. Impact of Regulatory Reforms on Large and Complex Financial Institutions, IMF, Washington, November 2010.
 9. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Dover Publications, Inc., Mineola 2006.
 10. Krugman P., The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton Company Limited, 2009.
 11. Masiukiewicz P., Systemy motywacji top-menedżerów jako akcelerator kryzysu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2010, nr 9.
 12. Masiukiewicz P., Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 13. Masiukiewicz P., Dec P., Dysfunctions and Risks of Big Financial Institutions, Business Systems and Economics, "Research Journal", no 3/2013
 14. Masiukiewicz P., Dysfunkcje i ryzyka wielkich przedsiębiorstw - aspekty prakseologiczne, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, maj 2013, www.tnp.edu.pl
 15. Mączyńska E., Ekonomiczno-instytucjonalne uwarunkowania bankructw i upadłości, [w:] Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, red. S. Morawska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 16. Millet D., Toussaint E., Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 17. Mishkin F.S., How Big a Problem is Too Big To Fail?, "Journal of Economic Literature" no. 44(4)/2006.
 18. Molga T., Wielkie wysysanie Polski, www.wprost.pl/ar/169227/Wielkie-wysysanie-Polski/ [dostęp: 01.09.13]
 19. O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie. 12 światowe badanie nadużyć gospodarczych, Ernst & Young, broszura, Warszawa 2012.
 20. Penrose E.T., The Theory of Growth of the Firm, John Wiley & Sons, New York 1959.
 21. Peszko A., Użyteczność nadzoru korporacyjnego w zapobieganiu kryzysom gospodarki globalnej, [w P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 22. Phillips T., Fit to Bust. How Great Companies Fail, Kogan Page Ltd., 2011.
 23. Podatki na świecie: Belgia ma sposób na wielkie korporacje, www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/podatki [dostęp: 30.08.13].
 24. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 25. Stiglitz J.E., Freefall - jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
 26. Stern G.H., Feldman R., Too Big To Fail: the Hazards of Bank Bailouts, The Brookings Institution Press, Washington 2004.
 27. Zygierewicz M., Ryzyko systemowe w sektorze finansowym, [w:] Zarządzanie wartością instytucji finansowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/5/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu