BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Dzieńdziora Joanna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Potrzeby rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP w obszarze zarządzania
Labour Market Needs in the Area of Improving Qualifications of SME Employees in Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 79-90, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Rynek pracy, Kapitał ludzki, Kwalifikacje pracowników, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zasoby ludzkie
Market needs, Labour market, Human capital, Qualifying employees, Small business, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie coraz bardziej zauważalna jest tendencja do wzbogacania narzędzi i metod zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest to wynik m.in. coraz częściej organizowanych dla pracowników MŚP szkoleń oraz uruchamiania studiów o kierunkach i specjalnościach dostosowanych do potrzeb praktyki gospodarczej. Rozważania w opracowaniu mają charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej przedstawiono specyfikę zarządzania kapitałem ludzkim w procesie budowania pozycji konkurencyjnej MŚP. W części empirycznej zaprezentowano analizę potrzeb rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników MŚP w obszarze nauk o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

In recent years, there has been an increasingly noticeable tendency to enrich management tools and methods in small and medium-sized enterprises. It is the result, among other things, of launching studies whose fields and specialties are adapted to the needs of the economic practice, and training courses that are more and more often organized for SME employees. The discussion presented in this paper is theoretical and empirical in character. The theoretical part shows the specificity of managing human capital in the process of building and maintaining competitive advantage of small and medium-sized enterprises. The empirical part contains an analysis of the labour market needs in the area of improving the qualifications of SME employees in various aspects connected with an enterprise management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Edukacja dla Pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007, UNDP, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 2. Fournier Ch., Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Podejście praktyczne, Poltext, Warszawa 1993.
 3. Karwiński M., A.1. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 4. Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 5. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa 2006.
 6. Orczyk J., Sens pracy a jakość kapitału ludzkiego, [w:] A. Pocztowski (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa 2007.
 7. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Sipa M., Specyfika działalności małych przedsiębiorstw o zróżnicowanym poziomie innowacyjności i konkurencyjności, "Zeszyty Naukowe USz nr 638. Ekonomiczne Problemy Usług nr 63", Szczecin 2011.
 9. Sitek M., Wpływ wybranych czynników na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. M. Okręglicka i O. Ławinska, Wyd. PCzęst., Częstochowa, 2009.
 10. Starczewska-Krzysztoszek M., Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, PKPP Lewiatan, Warszawa, grudzień 2012.
 11. Sztandar-Sztanderska U. (red.), Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców. Raport końcowy, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 12. Ziółkowska B., Tomski P., Identyfikacja efektów międzyorganizacyjnego uczenia się w zarządzaniu przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics" nr 310/2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu