BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Barbara (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem
Mobbing as a Staff Management Pathology
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 91-99, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Mobbing, Zarządzanie personelem, Patologie społeczne, Stosunki międzyludzkie, Relacje kierownik-podwładny
Mobbing, Personnel management, Social pathologies, Interpersonal relationship, Manager-subordinate relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mimo że już od kilku lat mobbing stanowi dość duże zainteresowanie zarówno w nauce, jak i w praktyce, to ciągle istnieje wokół tego zjawiska dużo niejasności. Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie teorii wyjaśniających mobbing i mechanizmy, na których się opiera, wskazanie przyczyn i skutków jego występowania oraz sposobów jego zwalczania. Autorka, zestawiając wyniki badań z ostatnich dziesięciu lat, wykazuje wzrost zachowań patologicznych w środowisku pracy, które w świetle prawa można zaklasyfikować jako mobbing. (abstrakt oryginalny)

Although, for a few years a great deal of attention has been paid to mobbing in science as well as in practice, the phenomenon still arises much vagueness. The article's aim is to present theories which explain mobbing and the mechanisms it consists in, the indication of the cause and effect concerned with its occurrence and the ways of its eradication. By comparing the results from the last decade, the author indicates a rise in pathological behaviour in a work environment, which to all legal intents and purposes can be qualified as mobbing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie dotyczące nieetycznych zachowań i nadużyć, "Doradztwo Biznesowe", maj 2006.
 2. Bańka A., Psychologia organizacji, [w:] J. Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 3. Barnes K., Wywieranie wpływu. Podstawowe techniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 4. Bechowska-Gebhardt B., Stalewski T., Mobbing - patologia zarządzania personelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 5. Chomoczyński P., Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 6. Delikowska K., Mobbing w Polsce - raport z badań, [w:] "Konferencje naukowe - Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych. Mobbing", Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2005.
 7. Dowgiałło Z., Nadworny W., Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2005.
 8. Galarowicz J., Powołanie do odpowiedzialności, Oficyna Wydawnicza i Literacka, Kraków 1993.
 9. Kobyliński W., Podstawy współczesnego zarządzania, Kolegium Wydawnicze SWZPiZ, Łódź - Warszawa 2005.
 10. Kozak S., Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 11. Leymann H., The Content and Development of Mobbing at Work, "European Journa l of Work and Organizational Psychology" 1996, 5(2).
 12. Litzke S.M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2009.
 13. Marciniak J., Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, ABC WoltersKluwer business, Warszawa 2008.
 14. Merecz D., Mościcka A., Drabek M., Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2005.
 15. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 16. Nałęc M. z [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wydanie IV, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2004.
 17. Ścibiorek Z., Kierowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 18. Warzyńska-Bartczak Z., Kamińska B., Warzyński F., Biznes to zachowania etyczne czy egotyczne?, [w:] "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Człowiek w kryzysie - współczesne problemy życiowe i zawodowe, t/ X, z. 11, SWSPiZ, Łódź 2009.
 19. www.edukacjaedux.pl/p-4605-mobbing-w-szkole.php
 20. zielonamila.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu