BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarejko Maciej (Pracownia Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Biuro projektowe "BAPS"), Ładysz Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podstawy ekonomiczne kształtowania i racjonalnego wykorzystania miejskiego systemu zielonej infrastruktury
Economic Principles of Development and Rational Use of Urban Green Infrastructure System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 340-349, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Ekosystem, Usługi, Wartość ekonomiczna, Zielona infrastruktura
Infrastructure, Ecosystem, Services, Economic value, Green Infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został podjęty problem kształtowania i wykorzystania zielonej infrastruktury w ujęciu ekonomicznym. Autorzy podjęli próbę wskazania ekonomicznej istoty zielonej infrastruktury w kontekście szerszym niż finansowy. Przedstawiono współczesne podejście do problematyki zielonej infrastruktury. Pokazano sposób analizy kształtowania równowagi na rynku dóbr i usług środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem zielonej infrastruktury. Dokonano porównania metod wyceny wartości ekonomicznej nierynkowego dobra, jakim jest zielona infrastruktura.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the problem of creation and use of green infrastructure in economic terms. The authors tried to analyze the economic essence of green infrastructure in a broader than financial context. A contemporary approach to the issue of green infrastructure has been presented. The authors described the method of analysis of equilibrium formation on the environmental goods and services market with particular emphasis on green infrastructure. They compared the methods of economic valuation of non-market good, which the green infrastructure is.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A green infrastructure plan for the Harlow area, the Harlow Green Spaces Project, Chris Blandford Associates, November 2005.
 2. Bendyk E., Jak wycenić polski krajobraz. Po ile pół litra Bałtyku? Polityka.pl, http://www.polityka.pl/ rynek/1520894,1,jak-wycenic-polski-krajobraz.read#ixzz2i6Rqxx7L.
 3. Celadyn W., Architektura a systemy roślinne: studium relacji między elementami architektonicznymi a roślinnymi, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 1992.
 4. Czaja S., Zielińska A., Becla A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 5. Danowska-Prokop B., Przybyła H., Zagóra-Jonszta U., Wykłady z historii myśli ekonomicznej, wyd. 3, cz. 2: Nurt subiektywno-marginalistyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 6. De Moncan P., Que Vaut Paris? Le Mecene, 2013.
 7. Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. Raport wstępny, Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008.
 8. Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, Fundacja Sendzimira, Kraków 2011.
 9. Giergiczny M., Czy przyroda ma wartość - ile warte jest Morskie Oko? Wyborcza.pl, http://wyborcza. pl/1,87649,9197467,Czy_przyroda_ma_wartosc___ile_warte_jest_Morskie_Oko_.html#ixzz2i- 6jqP3J5.
 10. Health, Prosperity and Sustainability: the case for green infrastructure in Ontario, Green Infrastructure Ontario Coalition, Toronto 2013.
 11. Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych miasta Sanoka, opracowana w Zakładzie Krajobrazu Miejskiego i Stref Podmiejskich Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 12. Kurowski L., Rodawski B., Sztando A., Ładysz J., Selected methods of estimation of the cultural heritage economic value with the special reference to historical town districts adaptation, [w:] Urban Heritage: Research, Interpretation, Education, Vilnius Gediminas Technical University, Wilno 2007.
 13. Ładysz J., Methods of measuring the economic value of public spaces, [w:] Economic development and management of regions, red. P. Jedlička, peer-reviewed conference proceedings, part II, published by Gaudeamus, the University of Hradec Králové, Hradec Králové 2012.
 14. Natura 2000, biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżnorodności 2011, nr 30.
 15. Nuwer R., Where Is the Love for Bugs?, GREEN, http://green.blogs.nytimes.com/2011/10/13/where-isthe- love-for-bugs/?scp=1&sq=ecosystem+service&st=cse&_r=0.
 16. Okazja, z której warto skorzystać, czyli projekt value for money, "Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego" 2013, nr 8, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 17. Robbins L., An Essay on the nature and significance of Economic Science, second edition, revised and extended, London 1945.
 18. Szarejko M., Metoda rewitalizacji blokowisk oparta na ludzkim terytorializmie, praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego, Wrocław 2008 (maszynopis).
 19. Usługi ekosystemów. Przyroda w mieście, serwis informacyjny Fundacji Sendzimira, http://uslugiekosystemow. pl/?q=baza-wiedzy/wycena-ekonomiczna/wartosc-ekosystemow.
 20. Zielińska A., Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 21. Zielona infrastruktura - zwiększanie kapitału naturalnego Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2013) 249 final, Bruksela 6.5.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu