BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walenia Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Polityka spójności Unii Europejskiej a zmiany systemowe w zarządzaniu finansami publicznymi
EU Cohesion Policy vs. System Changes in Public Finance Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 359-369, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Polityka spójności
Public finance sector units, Public finance sector, Public finance, Task budget, Cohesion policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
UE
EU
Abstrakt
Wieloletnie planowanie oraz zadaniowa konstrukcja budżetu, system kontroli zarządczej należą do rozwiązań systemowych nowoczesnej polityki publicznej, szeroko stosowanych w systemie planowania finansowego Unii Europejskiej i rozwiniętych państw europejskich. Wprowadzane systematycznie zmiany w systemie finansów Polski zapewniają wysoką efektywność wykorzystania środków publicznych i realizują zalecenia organizacji międzynarodowych odnoszących się do przejrzystości finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

Many years of planning and task budget construction, and the implementation of the principles of management control system belong to the system-based solutions of modern public policy of the European Union and developed European countries. The results of the survey in the public finance sector units indicate a positive impact of new developments in the management of public finances affecting the process of rationalization of public spending.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, praca zbior. pod red. J. Czaputowicza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Budżet zadaniowy w administracji publicznej, praca zbior. pod red. M. Postuły i P. Perczyńskiego, Ministerstwo Finansów 2008.
 3. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, praca zbior. pod red. T. Lubińskiej, Difin, Warszawa 2007.
 4. Mandes S., Administracja publiczna w procesie europeizacji, [w:] Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 5. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, praca zbior. pod red. B. Filipiak, Difin, Warszawa 2009.
 6. Misiąg W., Zmiany w systemie finansów publicznych niezbędne dla sprawnej realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Ekspertyza, kwiecień 2005.
 7. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, praca zbior. pod red. T. Lubińskiej, Difin, Warszawa 2009.
 8. Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.
 9. Postuła M., Budżet zadaniowy w Polsce - osiągnięcia i wyzwania. Studia BAS, 1/2013.
 10. Postuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Wyd. Ministerstwo Finansów 2008.
 11. Swianiewicz P., Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych - wybrane przykłady, "Zarządzanie Publiczne" 2011, 15.
 12. Szpringer Z., Budżet zadaniowy z perspektywy prac parlamentarnych, [w:] Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. B. Woźniak, M. Postuła, CeDeWu, Warszawa 2012.
 13. Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, praca zbior. pod red. W. Misiąga, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu