BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madyda Aneta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Dudzik-Lewicka Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Innowacyjność a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Innovativeness vs Development of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 133-140, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Konkurencyjność, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Innovative character, Competitiveness, Entrepreneurship, Enterprises, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa wpływają wielorakie czynniki. Dla rozbudzania i utrwalania wrażliwości na innowację jest z pewnością odpowiednie skojarzenie nauki i badań z praktyką, korzystne warunki organizacyjne, finansowe i techniczne przedsiębiorstwa, a także stworzenie właściwego klimatu innowacyjnego w firmie, w którym wysoko cenione są nowości i ulepszenia, wyobraźnia i pomysłowość, a także elastyczność i odwaga. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wyselekcjonowania podstawowych uwarunkowań procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach polskich w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto zaprezentowano wyniki badań dotyczące kondycji przedsiębiorstw sektora MSP prowadzonych przez Konfederację Lewiatan w 2013 roku. (abstrakt oryginalny)

There are various factors which influence an enterprise's innovative activity. In order to arouse and maintain sensitivity to innovations, one should combine science and research with practice, focus on a favourable organizational, financial and technical condition of a company, as well as create a suitable climate of innovativeness in the company, where innovations, improvements, imagination and creativity, flexibility and courage are highly valued and appreciated. The present paper attempts to highlight rudimentary conditions of innovative processes in the sector of Polish small and medium enterprises. Favourable changes can improve the level of competitiveness of those companies on the market. The paper presents the results of research on the condition of the SME sector conducted by the Confederation of Leviathan in 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Duda J., Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniu, [w:] Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach, Katowice 2010.
 2. Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej regionu bielsko-bialskiego, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
 3. Filipiak J., Unia potrzebuje innowacyjności małych firm, "Rzeczpospolita" z 14.12.2007.
 4. Huczek M., Czynniki wzrostu innowacyjności, Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biała 1996.
 5. Janasz K., Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 10.
 6. Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe, Konfederacja Lewiatan, http://konfederacjalewiatan.pl.
 7. Kotler Ph., Marketing, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 8. Lewiatan przedstawił wyniki monitoringu MSP, ABC a Wolters Kluwer business, http://twoja-firma.abc.com.pl.
 9. Moczała A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005.
 10. Okręglicka M., Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce - wybrane aspekty, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
 11. Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1999.
 12. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. PWN, Warszawa 1996.
 13. Polowczyk J., Przedsiębiorczość strategiczna, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 14. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 15. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 16. Starczewska-Krzysztoszek M., Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Regionalne strategie innowacji w rejonach konwergencji, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
 17. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 18. Szwiec P., Determinanty procesu innowacyjnego, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu