BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warczewska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Mastalska-Cetera Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie rozwoju gmin mających obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych a model zrównoważonego rozwoju
The Development Strategies of Communes, which are Areas of Special Natural Values with Regard to the Sustainable Development Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 370-377, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Strategia rozwoju gminy, Parki krajobrazowe
Sustainable development, District development strategy, Landscape parks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
Abstrakt
Parki krajobrazowe są obszarami wyróżniającymi się szczególnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi oraz kulturowymi. Obszary te podlegają specjalnej ochronie ustanowionej przepisami prawa. Gospodarowanie na nich jest ograniczone do działań zapewniających niepogarszanie stanu środowiska. Jednak gminy, będące jednostkami terytorialnymi najniższego szczebla administracyjnego, posiadają szereg kompetencji w zakresie zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym oraz przestrzennym. Analiza zapisu strategii rozwoju wybranych gmin dowodzi, że nie zawsze obranym kierunkiem rozwoju jest rozwój zrównoważony. Zbyt małą wagę przykłada się do kształtowania ładu środowiskowego i przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów.(abstrakt oryginalny)

Landscape parks are areas of outstanding, unique natural, landscape and culture values. These areas are subject to special conservation established by law. The management of them is limited to actions to ensure no deterioration of the environment. However, municipalities, which are territorial entities of the lowest administrative level, have a number of competencies in the management of socio-economic development and spatial development. An analysis of the findings of the development strategy of selected communes shows that sustainable development is not always a chosen direction of development. Insufficient importance is attached to shaping the environmental and planning order, the conservation of environment and its resources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldag R., Stearns T., Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio 1987.
 2. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 3. Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003.
 4. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 5. Poskrobko B., Zarys charakterystyki systemu zarządzania ochroną przyrody w Polsce, [w:] Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, red. K. Zimniewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 6. Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1998.
 7. Pullin A., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Ranoszek E., Ranoszek W., Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy", Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 9. Warczewska B., Rozwój gmin Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" według opinii władz samorządowych, [w:] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, monografia naukowa, red. P. Sochaczewski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 10. Wiatrak A., Strategie rozwoju gmin wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
 11. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu