BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sipa Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Publiczny transport zbiorowy na rynku usług transportowych - wybrane aspekty
Public Collective Transport on the Market of Transport Services - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 187-197, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Transport publiczny, System transportowy, Usługi transportowe, Rynek usług transportowych
Transport, Public transport, Transport system, Transport services, Transport market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transport jest bardzo ważną dziedziną funkcjonowania gospodarki. Dzięki sprawnie zorganizowanym procesom transportowym następuje przemieszczanie przestrzenne osób i towarów. Za najbardziej popularny uznaje się transport samochodowy, który jest uznawany za w miarę szybki i tani sposób przemieszczania. Na rynku usług transportowych ważne miejsce w zakresie przewozu osób zajmuje publiczny transport zbiorowy. Przedsiębiorstwa świadczące tego typu usługi napotykają na wiele problemów związanych z organizacją ich działalności, a pasażerowie mają coraz większe oczekiwania co do świadczonych przez nie usług. Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z publicznym transportem zbiorowym, a także prezentacja spostrzeżeń i opinii osób korzystających z tego typu środków transportu. (abstrakt oryginalny)

Transport is a very important area of the functioning of the economy. Efficiently organised transport processes enable spatial movement of people and goods. The most popular is the road transport, which is considered to be a relatively fast and cheap way of moving. Public collective transport occupies an important place on the market of transport services in the area of carriage of persons. Enterprises providing services of this type encounter a lot of problems related to the organisation of their activity, and passengers have bigger and bigger expectations regarding the services they offer. The aim of this paper is to present the issues connected with public collective transport, as well as observations and opinions of people using these means of transport. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 2. Fertsch M., Podstawy logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
 3. Gdowska K.Z., Domagalski R., Wpływ systemu organizacji pracy na koszty eksploatacyjne w miejskiej sieci transportu publicznego, "Logistyka" 2011, nr 2 (CD).
 4. Grzelakowski A.S., Transport w logistyce а logistyka w transporcie, "Logistyka" 2009, nr 2.
 5. Jakowski S., Opakowania transportowe, WNT, Warszawa 2007.
 6. Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Warszawa 2006.
 7. Madeyski M., Lissowska E., Morawski W., Transport, rozwój, integracja, WKiŁ, Warszawa 1980.
 8. Małek P., Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977.
 9. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 10. Rozporządzenie (WE) z dnia 23 października 2007 r. Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.).
 11. Rydzkowski W., Transport w procesie gospodarowania, [w:] Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2007.
 12. Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.
 13. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekonomiczna Katowice, Katowice 2009.
 14. Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 15. Tomala F., System transportowy a ogólna teoria systemów, [w:] Transport wodny śródlądowy jako element systemu transportowego Polski, red. J. Brdulak, SGPiS, Warszawa 1989.
 16. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 O publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu