BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitek Marcin (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zmiany w rządowych programach wspomagania finansowania mieszkalnictwa w Polsce i ich skutki dla rozwoju branży deweloperskiej
Changes in Government Financial Programs to Support Residential Real Estate in Poland and Their Implications for the Development of the Property Development Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 285-294, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mieszkaniowy, Finansowanie mieszkalnictwa, Przedsiębiorstwo deweloperskie
Housing market, Housing financing, Development company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem deficytu mieszkaniowego w Polsce jest nieporównywalny z sytuacją mieszkaniową w krajach zachodnioeuropejskich. Zmiany sytuacji na rynku finansowym i problemy mieszkaniowe, szczególnie dla ludzi młodych, spowodowały powstanie i ewolucję rządowych programów wspierających rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nowy program "Mieszkanie dla młodych" (MdM) jako kontynuacja wygaszonego 31.12.2012 r. programu "Rodzina na swoim" (RnS), będzie wspierać młodych Polaków dopłatami do kredytów do 2018 r. Pomimo wielu kontrowersji dotyczących programu rządowego MdM, zdaniem analityków rynku nieruchomości z Centrum AMRON, program ten będzie stymulował branżę deweloperską, a także ma szansę wspomóc kupujących mieszkania (w kontekście nowych wymogów posiadania obowiązkowego wkładu własnego - nowelizacja Rekomendacji S). (abstrakt oryginalny)

The problem of the residential real estate deficit in Poland is incomparable with housing situation in the West Europe countries. Changes in the situation in the financial market and housing problems, particularly among young people, have stimulated development and evolution of government programs to support development of housing construction sector. The government program Mieszkanie dla młodych (Flat for the Young) as continuation expire 31.12.2012 r. program Rodzina na swoim (Family with Their Own Place) will have supported young Poles with loan subsidies until 2018. According to the analysts of the real estate markets from the AMRON centre, despite much controversy over MdM, this government program will stimulate developers' sector and offers opportunities for supporting customers who buy flats (in the context of new requirements of having obligatory own contribution - amendment to the S Recommendation). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Departament Mieszkalnictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, http://www.transport.gov.pl [dostęp: 05.10.2013].
 2. GazetaDom.pl, 9 marca 2011 NR 10 (303) Częstochowa.
 3. http://mieszkaniedlamlodych.com/program-mieszkanie-dla-mlodych-zostal-przyjety-przez-sejm/ [dostęp: 05.10.2013].
 4. Newseria.pl; http://www.administrator24info/artykul/id5455,mdm-wspiera-rozwoj-nowych-zasobow-mieszkaniowych [dostęp: 07.07.2013].
 5. Rada Ministrów, Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, druk nr 3725, status: 4 marca 2011 r. przyjęto w głosowaniu i skierowano do Komisji Infrastruktury.
 6. Raport firmy REAS, PAP.
 7. RED Real Estate Development, http://www.mdm.edu.pl/Aktualnosci/Bank-da-wiecej-na-mieszkanie,25,kredyt.aspx [dostęp: 05.10.2013].
 8. RED Real Estate Development, http://www.propertyjournal.pl/stac-nas-na-dwa-pokoje/ [dostęp: 10.09.2013].
 9. Sawicki M., Rynek pierwotny programu MdM a limity cen, http://www.administrator24info/artykul/id5490,rynek.... [dostęp: 07.07.2013].
 10. http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/mdm-czyli-nadzieja-w-deweloperach,1957370,4206 [dostęp: 07.07.2013].
 11. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 168, poz. 1006.
 12. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. Nr 168, poz. 1006).
 13. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych "Rodzina na swoim" oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 14. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Warszawa, marzec 2013.
 15. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu