BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowski Tomasz (Jan Długosz University, Częstochowa, Poland)
Tytuł
Communication of an Enterprise by the Use of Public Relations
Komunikacja organizacji za pośrednictwem public relations
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2014, nr 1, s. 309-315, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Public relations, Organizacja, Metody komunikowania się w organizacji
Communication, Communication in organisation, Public relations, Organisation, Communication methods
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Współczesne organizacje, chcąc sprawnie funkcjonować na rynku dóbr i usług, powinny wykorzystywać efektywne narzędzia komunikacji. Spośród wielu dostępnych instrumentów komunikacji na szczególną uwagę zasługuje public relations jako sposób efektywnego komunikowania się z otoczeniem. W artykule podjęto próbę przybliżenia istoty i znaczenia komunikacji z wykorzystaniem public relations. W początkowej części opracowania przedstawiono znaczenie komunikacji w ujęciu literaturowym. Wskazano także na stosowanie form komunikacji w działalności public relations. W dalszej części artykułu opisano dobór instrumentów w procesach komunikacji. (abstrakt oryginalny)

Modern organisations wishing to operate efficiently in the market of goods and services should use effective communication tools. Among many available communication tools, particularly noteworthy is public relations as a way to communicate effectively with the environment. This article attempts to approximate the nature and importance of communication with the use of public relations. The initial part of the study shows the importance of communication in terms of the literature. The use of forms of communication in public relations activities is also presented. The further part of this article describes the selection of instruments in the process of communication. The final part of the paper includes a summary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baney J., Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 2. Barańska B., Negocjacje jako narzędzie public relations w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa. Public relations: sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, AE w Katowicach, Katowice 2004.
 3. Cenker E.M., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.
 4. Davis A., Public relations, PWE, Warszawa 2007.
 5. Henslowe P., Public relations od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 6. Majchrzak K., Komunikacja wewnętrzna w PR, [in:] Public relations. Teoria, edukacja, praktyka, eds. J. Mąkosza-Bogdan, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 7. Obrębska A., Istota i funkcje public relations. Projektowanie kampanii PR, [in:] Public relations małych firm, eds. A. Obrębska, Primum Verbum, Łódź 2010.
 8. Rozwadowska B., Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2011.
 9. Rybarczyk M.E., Public Profits, Poznań, Komunikacja wewnętrzna w firmie, Konferencja IIR, Warszawa 2002.
 10. Smid W., Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 11. Wojcik K., Public relations od A do Z. Analiza sytuacji wyjściowej. Planowanie działalności, Placet, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu