BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Przemysł owocowo-warzywny w Polsce
Fruit and Vegetable Industry in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Technologia (9), 2002, nr 949, s. 109-122, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek przetworów owocowo-warzywnych, Przemysł spożywczy, Ogrodnictwo, Produkty ogrodnicze
Fruit and vegetable products market, Food industry, Gardening, Horticultural products
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano strukturę organizacyjną i własnościowa zakładów sektora owocowo-warzywnego. Szczegółowo opisano rangę i specyfikę polskiego ogrodnictwa, zwracając uwagę na sytuację ekonomiczno-finansową zakładów i kierunki rozwoju.

Increase in consumption of fruit and vegetable is accompanied by their processing, which is constantly developing and modernising. Nowadays juice production and freezing is predominant, whereas production of compote is diminishing. Fruit-vegetable processing plants are now privatised and currently they are undergoing the second phase of restructuring with the help of domestic and foreign investors from the same industry or of financial kind. Financial situation of the industry is weak, nevertheless it is enabling the growth of capacity and modernisation of production technology. Processing business is helped by the development of fruit and vegetable. The structure of planted trees and bushes and the area of growing various kinds of vegetable is changing. Although supply of fruit and vegetable is sufficient however it is characterised by great split among many suppliers and therefore small batches of uneven quality. Modernisation of a source base is taking place slowly and is fare insufficient for current needs. Both fresh and processed products are exported with the dynamic import of processed items and fruit, especially from southern countries. The trade balance of international exchange of fruit and vegetable products is closing zero, whereas some years ago it was significantly positive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kapusta F.: Teoria agrobiznesu. Cz. I. Wrocław: Wyd. AE 2001.
  2. Kubiak K., Krajewski A.: Przemiany organizacyjne i własnościowe w polskim ogrodnictwie i przetwórstwie owocowo-warzywnym. "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1996 nr 1.
  3. Kubiak K.: Rynek pieczarek w Polsce. "Przemysł Spożywczy" 1999 nr 4.
  4. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa". Warszawa: GUS 1998.
  5. "Rocznik Statystyczny". Warszawa: GUS 2001.
  6. "Rynek Owoców i Warzy w" 2001 nr 18. MRiGŻ, ARR, IFRiGŻ.
  7. Urban R.: Przemysł owocowo-warzywny. W: Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa 1998.
  8. Wyniki produkcji roślinnej 2000. Warszawa: GUS 2001.
  9. Zdziennicka D., Krugła E., Mączyńska D.: Przetwory owocowo-warzywne specjalnego przeznaczenia. "Przemysł Spożywczy " 1999 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-5290
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu