BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biały Witold (Silesian University of Technology, Poland), Cymler Milena (EKOOKNA sp. z o.o.)
Tytuł
Economic Effects of a Mining Plant Resulting from the Application of a Short-Front System
Efekty ekonomiczne zakładu górniczego wynikające z zastosowania systemu krótko-frontowego
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 1(17), s. 9-14, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Eksploatacja górnicza, Analiza ekonomiczna
Mining sector, Mining exploitation, Economic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano na możliwości wykorzystania systemu krótko-frontowego jako alternatywnego systemu eksploatacyjnego, którego zastosowanie ma pozytywny wpływ na efekty ekonomiczne zakładu górniczego. Wykonano analizę porównawczą eksploatacji resztkowej partii pokładu systemem ścianowym oraz systemem krótko-frontowym. Omówiono wyniki przeprowadzonej analizy w wyniku której wykazano, iż zastosowanie systemów eksploatacyjnych (krótko-frontowych) może być dla przedsiębiorstw górniczych ekonomicznie opłacalne, prowadzić do racjonalnego wybierania resztek pokładów. Ponadto, w wyniku zastosowania systemu krotko-frontowego dwukrotnie zwiększono wybranie analizowanej partii pokładu. (abstrakt oryginalny)

The article points to possibilities of using a short-front system as an alternative exploitation system, the application of which has a positive influence on the economic effects of a mining plant. A comparative analysis of the residual exploitation of a deposit by means of longwall and short-front systems has been conducted. The results of the analysis have been discussed, which indicated that the application of mining systems (short-front) can be profitable for mining plants and may lead to rational mining of deposit residual. Moreover, the use of a short-front system allowed a double increase of the analysed seam exploitation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Badura, W. Biały. Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Gliwice: Wydawnictwo PKJS, 2012.
 2. W. Biały. Zasoby węgla kamiennego. Urabialność pokładów węglowych. Gliwice: Wydawnictwo PA NOVA S.A., 2014.
 3. A. Biliński, W. Bagiński, T. Kostyk, A. Trojnar. "Doświadczenia w zakresie krótkofrontowego systemu sposobu eksploatacji pokładu grubego silnie zagrożonego tąpaniami," in Czy ścianowy system eksploatacji pokładów węgla kamiennego ma pozostać monopolistą?, Katowice: Wydawnictwo GIG, 1994.
 4. W. Korzeniowski, S. Piechota, Z. Rak, K. Poborska- Młynarska, J. Sepiał, J. Stasica. "Rozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewięćdziesięcioletniej historii AGH." Przegląd Górniczy, Nr 5-6, 2009.
 5. T. Olkuski. "Ocena wystarczalności krajowych zasobów węgla kamiennego energetycznego w świetle perspektyw jego użytkowania." Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, Tom 29, Zeszyt 2, 2013.
 6. S. Piechota, M. Stopyra, K. Poborska-Młynarska. Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Kraków: Wydawnictwo AGH, 2009.
 7. K. Probierz, P. Strzałkowski. Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
 8. H. Przybyła, A. Chmiela. Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
 9. M. Turek. "Eksploatacja podziemna pokładów węgla kamiennego - współczesne wyzwania. Cz. 12, Wybieranie pokładów węgla systemami krótko-frontowymi."Wiadomości Górnicze, Nr 3, 2010.
 10. J. Strzemiński. "Możliwości mechanizacji przy stosowaniu krótkofrontowych systemów wybierania węgla - cz. I." Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Nr 12, 1999.
 11. J. Strzemiński. "Możliwości mechanizacji przy stosowaniu krótko-frontowych systemów wybierania węgla - część II." Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Nr 1, 2000.
 12. M. Turek. Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Katowice: Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-02-01-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu