BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jardzioch Andrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jaskowski Jędrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Calculation of the Deadlines for Nesting With the Possibility of Combining Orders
Obliczanie terminów zakończenia wycinania blach z możliwością łączenia zleceń
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 1(17), s. 22-27, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Proces produkcji, Harmonogram, Optymalizacja
Production, Production process, Schedule, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje problemy związane z określeniem terminów zakończenia obróbki zleceń produkcyjnych podczas możliwości łączenia zleceń w celu optymalizacji rozkroju arkusza. Analizowane problemy dotyczą zautomatyzowanego systemu wycinania blach w którym zlecenia produkcyjne napływają drogą internetową i są przetwarzane w sposób automatyczny a ingerencja operatora jest ograniczona do minimum. W artykule opisano zagadnienia optymalizacji rozkrojów w systemie wytwarzania opartym o wycinarkę wodną. Proces optymalizacji jest ściśle powiązany z generowaniem harmonogramów produkcyjnych dla posiadanej bazy zleceń. Szczególną uwagę skupiono na analizie problemów wynikających z pominięcia roli człowieka w procesie przetwarzania zamówień, tworzenia harmonogramów oraz procesach decyzyjnych. (abstrakt oryginalny)

This paper describes the problems associated with determining deadlines for handling production orders during the orders combination process in order to optimize nesting. The analyzed problems relate to an automated nesting system in which production orders come in via the Internet and are processed automatically, and with minimum operator intervention. The article describes the issues of cutting optimization in the manufacturing system based on a water cutter. The optimization process is closely associated with the generation of production schedules for current orders base. Particular attention is focused on the analysis of problems arising from the omission of the human role in the processing of orders, scheduling and decision-making processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Błażewicz, P. Hawryluk, R. Walkowiak. "Using a tabu search approach for solving two dimensional irregular cutting problem." Annals of Operations Research, no 41, pp. 313-325, 1993
 2. J. Błażewicz, K. Ecker. "A linear _me algorithms for restricted bin-packing and scheduling problems," in Operation Research Letters, no 2, 1983, pp. 80-83.
 3. J. Błażewicz, M. Drozdowski, B. Soniewicki, R. Walkowiak. "Two-dimensional cutting problem basic complexity results and algorithms for irregular shapes." Foundation Of Control Engineering, vol. 14, no 4, pp. 137-160, 1989.
 4. A. Bouziri, R. M'hallah. "A hybrid genetic algorithm for the cut order planning problem," in New Trends in Applied Artificial Intelligence, 2007, pp. 454-463.
 5. E. G. Jr. Coffman, M. R. Garey, D. S. Johnson "Approximation Algorithms for bin-packing," in Algorithms for computer systems design, 1984, pp. 49-106.
 6. R. Dighe, M. J. Jakiela. "Solving pattern nesting problems with GA employing task decomposition and contact detection." Evolutionary Computation, vol. 3, No. 3, pp. 239-266, 1995.
 7. K. A. Dowsland, W. Dowsland W. "Solution approaches to irregular nesting problems." European Journal of Operational Research, vol. 84, Issue 3, pp. 506-521, 1995.
 8. M. Hifi, R. M'hallah. "A best-local position procedure based heuristic for the two dimensional layout problem." Studia Informaca Universalis. Internaonal Journal on Informacs, pp. 33-55, 2002.
 9. . Jaskowski, A. Jardzioch. "Information flow in model of e-Production." Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, no 60, pp. 83-95, 2012.
 10. D. S. Johnson "Near Optimal bin-packing algorithms". Ph.D. Thesis 1974.
 11. Z. Li, V. Milenkovic. "Compaction and separation Range of solutions an algorithms for non-convex polygons and their applications." European Journal of Operational Research, no 84, pp. 539-561, 1995.
 12. M. Zasadzień, B. Szczęśniak, K. Midor "The functioning of e-maintenance services in selected devices of the building industry." Management Systems in Production Engineering, no 1(9), pp. 31-37, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-04-01-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu