BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta
Tytuł
Modele ekonometryczne w ocenie rozwoju regionalnego
Econometric Models in the Evaluation of Regional Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (10), 2002, nr 950, s. 19-30, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Modele ekonometryczne
Regional development, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesny rozwój teorii i zastosowań ekonometrii przestrzennej umożliwia jej praktyczne wykorzystanie do identyfikacji i oceny procesów rozwoju zachodzących w regionach. Możliwymi do zastosowania narzędziami badawczymi regionalnej analizy ekonometrycznej są modele ekonometryczne zwane modelami regionalnymi lub mezoekonomicznymi. Mogą one być użyteczne do celów analizy zarówno intraregionalnej, jak i międzyregionalnej. Umożliwiają ocenę stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek administracyjnych kraju (gmin. powiatów, województw). Modele regionalne są wynikiem nie tylko rozważań natury teoretycznej, ale zawierają również konkretyzację empiryczną prezentowanych zależności. Wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wymaga operowania coraz większą liczbą kategorii ekonomicznych, na podstawie których podejmuje się decyzje dotyczące kierunków dalszego rozwoju regionalnego. Ekonometryczne modele regionalne odgrywają użyteczną rolę jako narzędzia poznania ilościowych związków zachodzących między tymi kategoriami w analizowanym regionie (lub zespole regionów), w okresie, z którego pochodzą dane. Dostarczają bowiem informacji o mechanizmie rozwoju regionu w czasie i mogą weryfikować pewne teoretyczne koncepcje jego rozwoju. Modele ekonometryczne są również przydatne do prognozowania zależności między czynnikami rozwoju regionalnego oraz do scenariuszowych analiz symulacyjnych. Wykorzystanie modeli regionalnych stanowi jeden ze sposobów przekształcania instrumentów polityki gospodarczej w cele, ułatwia wybór kierunków działania narzędzi decyzyjnych i ich transformację w pożądane reakcje regionalnego systemu gospodarczego, a także umożliwia oceni? skutków alternatywnych hipotez rozwojowych. (fragment tekstu)

The article aims to present the regional econometric models' essence, classification and possibility of their application in both the level and regional economy development dynamics evaluation. The elaboration is of a review character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dańska B.: Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. W: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Red. B. Suchecki. Łódź: Wyd. Absolwent 2000.
 2. Ekonometria przestrzenna. Red. A. Zeliaś. Warszawa: PWE 1991.
 3. Gajda J.B.: Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja - symulowanie - sterowanie. Warszawa: PWN 1988.
 4. Klein L.R.: Wykłady z ekonometrii. Warszawa: PWE 1982.
 5. Krawczak I.: Scenariusz jako metoda prognozowania. "Wiadomości Statystyczne" 1990 nr 1.
 6. Kudrycka I.: Problemy i metody modelowania ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
 7. Kusideł E.: Modele wektorowo-autoregresyjne FAR Metodologia i zastosowania. W: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Red. B. Suchecki. Łódź: Wyd. Absolwent 2000.
 8. Pawłowski Z.: Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej. Warszawa: PWN 1974.
 9. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Red. M. Cieślak. Warszawa: PWN 2001
 10. Prognozowanie gospodarcze. Red. M. Cieślak. Wrocław: Wyd. AE 1993.
 11. Stolarska E.: Dynamiczne modele ekonometryczne. Własności i zastosowania. Warszawa: PWN 1987.
 12. Suchecki B., Dańska B., Suchecka J.: Modele i metody ekonometrii przestrzennej w badaniach regionalnych. W: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego nr 111. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 1993.
 13. Welfe A .: Ekonometria. Warszawa: PWE 1995.
 14. Welfe W.: Mechanizmy gospodarcze okresu transformacji w świetle analizy mnożnikowej. Referat na plenarne posiedzenie Komitetu Ekonometrii i Statystyki Polskiej Akademii Nauk. Łódź 1994 (druk powielony).
 15. Welfe W.: Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski. Warszawa: PWE 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu