BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Andrzej N. (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Designing Machinery and Equipment in Accordance with the Principle of Sustainable Development
Projektowanie maszyn i urządzeń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 1(17), s. 28-34, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Hałas, Rozwój zrównoważony
Machinery and equipment, Noise, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono koncepcję projektowania opartą o nadrzędne kryterium optymalizacyjne, którym jest minimalizacja drgań i hałasu generowanych przez maszyny robocze. W koncepcji tej uwzględniono pogorszenie właściwości wytrzymałościowych i eksploatacyjnych konstrukcji, które należy poprzez zastosowanie dodatkowych środków doprowadzić do zadawalającego poziomu. Rozważane podejście projektowe rozpatrzono na przykładzie przekładni zębatych, w przypadku których, z uwagi na wysoki poziom zaawansowania technologicznego, niezwykle trudne jest uzyskanie obniżenia hałasu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a designing scheme based on the main criterion of optimisation, which is to minimize the vibrations and noise generated by machinery. This concept takes into account the deterioration of the strength and operational properties of constructions, which should be brought to a satisfactory level by applying additional measures. The considered design approach was examined on the example of the gearboxes, for which it is extremely difficult to achieve a noise reduction due to their highly advanced technology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Engel. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 2. A. Dziama. Metodyka konstruowania maszyn. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
 3. V. Veleva, M. Hart, T. Greiner, C. Crumbley. "Indicators of sustainable production." Journal of Cleaner Production, vol. 9, pp. 447-452, Issue 5, 2001.
 4. Z. Dąbrowski, S. Radkowski, A. Wilk. Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym. Radom: ITE, 2000.
 5. S. Lachenmaier. Auslegung von evolventischen Sonderverzahnungen von Schwingungs- und geräuscharm Lauf von Getrieben. VDI-Forschungsberichte Reihe11, nr. 54, 1983. Praca doktorska RWTH Aachen.
 6. M. Weck. Moderne Leistung-getriebe. Berlin, Heidelberg, New York London, Paris, Tokyo: Springer-Verlag, 1995.
 7. M. Weck, S. Lachenmaier. "Auslegung einer gerauscharmen Schragverzahnung." Industrie-Anzeiger, nr 103, 1981.
 8. C. Cempel. Wibroakustyka stosowana. Warszawa-Poznań: PWN, 1978.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (Dz.U. 2001.120.1285).
 10. Dyrektywa Maszynowa. Wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej. Wymagania techniczne. Warszawa: Fundusz Współpracy, 1999.
 11. P. Dietz, F. Gummersbach. Lärmarm konstruieren XVIII - Systematische Zusammenstellung maschinenakustischer Konstruktionsbeispiele. Bremerhaven: Wirtschasverlag NW Verlag für neue Wissenschaft, 2001
 12. A. Wieczorek. Wpływ wysokości uzębienia na międzyzębne siły dynamiczne w przekładniach. Doktorat, Politechnika Śląska, Gliwice, 2007.
 13. A. Wieczorek. "The effect of construction changes of the teeth of a gear transmission on acoustic properties." International Journal Of Occupational Safety, no 18 (4), pp. 499-507, 2012.
 14. L. Kaźmierczak-Piwko. "Rozwój instrumentów zrównoważonego rozwoju sektora przedsiębiorstw." Management Systems in Production Engineering, no 4(8), 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-05-01-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu