BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zmiany użytkowania ziemi na terenie wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład miasta Krakowa, w latach 1848-2008
Changes in Land Use in Selected Areas of City of Cracow between 1848 and 2008
Źródło
Świat Nieruchomości, 2010, nr 1(71), s. 4-11, tab., przypisy
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Użytkowanie ziemi, Podział administracyjny, Zróżnicowanie przestrzenne
Land use, Administrative division, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny przemian zachodzących w ciągu ostatnich 160 lat (1848-2008) na obszarze wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład terytorium miasta Krakowa. Spośród różnych jednostek przestrzennych uwzględnionych w badaniach taka możliwość istnieje w przypadku tylko 1 jednostki - tj. byłej dzielnicy administracyjnej Podgórze. W przypadku pozostałych: (tj. - innych byłych dzielnic administracyjnych, obecnie uwzględnianych jako podstawowe geodezyjne jednostki ewidencyjne, jednostek katastralnych - tj. dawnych wsi i miast przyłączanych sukcesywnie do Krakowa, obrębów ewidencyjnych itp.) porównywalność w tak długim okresie - nie jest możliwa i wymaga odrębnych badań, względnie dość żmudnych przeliczeń, nie zawsze możliwych do realizacji z racji dostępności do materiałów i źródeł o historycznym już znaczeniu. Zachowanie dawnych dzielnic administracyjnych w przyszłości jako podstawowych geodezyjnych jednostek ewidencyjnych umożliwi śledzenie procesu przemian użytkowania ziemi w dłuższym okresie czasu i pozwoli na zróżnicowanie przestrzenne badanego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at evaluation of changes in land use that took place within last 160 years (1848-2008) in selected administrative areas of Cracow. The research included several such spatial - administrative entities but only in case of former administrative district of Podgórze, such evaluation has been feasible. In case of the other (i.e. former administrative districts; presently fundamental land survey registration entities, cadastre entities, i.e. former villages and towns included in the City of Cracow, registration districts etc.), comparability in such long term is not possible and would require further research or arduous calculations, not always feasible, tough, as the access to data and sources of historic significance is limited. Further observation of the process of land use transformations in the longer period of time, is possible if former administrative districts are retained as fundamental land survey registration entities and it also allows for spatial differentiation of the analyzed phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Luchter, Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2008, Świat Nieruchomości, 2009, nr 67, s. 32.
  2. K. Bromek, Użytkowanie ziemi w Krakowie i w przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 r., Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1966, nr 128, s. 9
  3. B. Luchter, Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, AE, Kraków 1987, praca doktorska, maszynopis
  4. B. Luchter, Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" z 1950 r., AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1999, nr 527, s. 109-123
  5. B. Luchter, Przemiany użytkowania ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009, maszynopis.
  6. B. Luchter, Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 2006, nr 693, s. 187-202.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu