BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maruszewska Ewa Wanda (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Applicability of Activity Based Costing in New Product Development Processes
Zastosowanie rachunku kosztów w procesie projektowania nowych produktów
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 1(17), s. 35-39, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów działań, Produkcja
Management accounting, Activity Based Costing (ABC), Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie, że rachunek kosztów działań może być pomocnym narzędziem dla inżynierów w procesie podejmowania decyzji dotyczących nowych produktów. Analiza teoretyczna wskazuje na konieczność uwzględnienia przez inżynierów szeregu determinant podejmowania decyzji odnośnie projektowania nowego produktu. W związku z tym, zarówno inżynierowie, jak i zarządzający, powinni zwrócić szczególną uwagę na właściwą alokację kosztów do poszczególnych produktów. Autor sugeruje wykorzystanie rachunku kosztów działań w procesie podejmowania decyzji w trakcie projektowania nowego produktu. Autor podkreśla, że aplikacja rachunku ABC w procesie podejmowania racjonalnych decyzji, umożliwia inżynierom i zarządzającym uszeregowanie możliwych rozwiązań według przyjętych priorytetów oraz realokację kosztów zasobów zużytych w procesie produkcyjnym, służące realizacji szerszych celów całej organizacji. Wdrożenie ABC pozwoli również na zwiększenie kooperacji pomiędzy inżynierami a zarządzającymi z korzyścią dla całej organizacji i wyznaczonych dla niej celów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to emphasis that activity based costing is a proper tool for engineers to enhance their decision-making process while developing new product. The theoretical analysis shows that variety of factors shall be encompassed into new product decision-making process and therefore engineers and management should pay great attention to proper cost allocation. The paper suggests the usage of Activity Based Costing methodology for new product development decision-making process. Author states that application ABC in the process of rational decision-making referring to new product development enables managers and engineers to prioritize possible solutions, and reallocate resources used in production process in order to meet wider organizational goals. It would also contribute in cooperation of managers and engineers for the sake of organizational goal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. A. Abernethy, P. Brownell. "Management Control systems in research and development organizations: The role of accounting, behavior and personnel controls." Accounting, Organizations and Society, vol. 22, pp. 233-248, 1997.
  2. J. Burns, R. W. Scapens. "Conceptualizing management accounting change: an institutional framework." Management Accounting Research, vol. 11, pp. 3-25, 2000, DOI 10.1006/mare.1999.0119.
  3. A. Davila, G. Foster, M. Li. "Reasons for management control systems adoption: Insights from product development systems choice by early-stage entrepreneurial companies." Accounting, Organizations and Society, vol. 34, pp. 322-347, 2009.
  4. T. Davila. "An empirical study on the drivers of management control systems' design in new product development." Accounting, Organizations and society, vol. 25, pp. 383-409, 2000.
  5. M. Granlund, J. Taipaleenmaki. "Management control and controllership in new economy firms - a life cycle perspective." Management Accounting Research, vol. 16, pp. 21-57, 2005, DOI 10.1016/j.mar.2004.09.003
  6. B. Jorgensen, M. Messer. "Accounting and strategizing: A case study from new product development." Accounting, Organizations and Society, vol. 35, pp. 184-204, 2010, DOI 10.1016/j.aos.2009.04.001
  7. R. S. Kaplan, S. R. Anderson. Rachunek kosztów działań sterowany czasem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  8. M. Strojek-Filus. "Variants of determining the manufacturing cost of product in a production unit in the light of balance sheet law." Management Systems in Production Engineering, vol. 13, pp. 13-19, 2014, DOI 10.12914/MSPE-03-01-2014
  9. T. Wnuk-Pel. "Rachunek kosztów działań,"in Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck, Ed, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-06-01-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu