BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniel Wojciech (Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Tarnowie), Chrabąszcz Karolina (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Preferencje potencjalnych nabywców w szacowaniu wartości nieruchomości na rynku tarnowskim
The Research of Preferences of Potential Buyers in Property Valuation Process on the Property Market in Tarnow
Źródło
Świat Nieruchomości, 2010, nr 3(73), s. 46-55, fot., wykr., bibliogr. 5 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Szacowanie wartości, Siła nabywcza
Real estate’s value, Value estimation, Purchasing power
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tarnów
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą obiektywnego zbadania preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości na rynku tarnowskim. Prezentuje wyniki analizy rynku pod względem cech nieruchomości, mających wpływ na ich wartość. Prze-prowadzając analizę przyjęto założenie, że respondenci są skłonni zapłacić wyższą cenę za nieruchomość posiadającą cechy wskazane przez nich jako istotne. Uznano, iż waga danej cechy przy podejmowaniu ewentualnej decyzji akceptującej poziom ceny nabycia nieruchomości jest proporcjonalna do częstości wskazań tej cechy przez badanych. W oparciu o takie założenie, otrzymane wyniki badań pozwoliły na uszeregowanie zespołu cech i ich wpływu na wartość nie-ruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i nieruchomości lokalowych. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to objectively examine the preferences of potential real estate buyers in the market of Tarnow. It presents the results of market analysis in terms of property characteristics that affect their value. While doing the research it has been assumed, that respondents are willing to pay higher for the estate that includes features pointed by them as relevant. It has also been recognized that the importance of a certain feature, when making a decision accepting a selling price level, is proportional to the frequency of indicating that feature by the respondents. The results of the research including this assumption allow to put in order a group of features and their influence on the value of vacant real estate, developed real estate with a single-family housing and other establishments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Małecki Z. i in. (oprać.), Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wyd. 8 poszerz., Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002 rok. ISBN 83-903892-7-4.
  2. Materiały wewnętrzne Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych O/Tarnów i Koła Naukowego Nieruchomości "DOMUSS".
  3. Prystupa M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, Warszawa 2003. ISBN 83- 916304-4-7.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nierchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109).
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity z 2004 Dz. U.. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu