BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walesiak Marek
Tytuł
Pomiar podobieństwa obiektów w świetle skal pomiaru i wag zmiennych
Similarity Measures from the Point of View Scales of Measurement and Variables Weights
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (10), 2002, nr 950, s. 71-85, tab., bibliogr. 39 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Klasyfikacja obiektów, Miara odległości
Classification of objects, Distance measures
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przegląd miar odległości obiektów w świetle skal pomiaru i sposobów wprowadzania wag zmiennych. Artykuł jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją artykułu Walesiaka [1994], W nowej wersji artykuł rozszerzono i uzupełniono problematyką dotyczącą sposobów uwzględniania wag w formułach odległości, nowych formuł odległości, nowych publikacji z omawianego zakresu. (fragment tekstu)

The article contains widen version of earlier article of Walesiak [1994]. In the paper the following problems are added and discussed:
 • the classification of distance measures in the light of measurement scales,
 • the construction of distance measures with variable weights,
 • the new distance measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamowicz M., Zając K. (1986): Metoda ważenia zmiennych w taksonomii numerycznej i procedurach porządkowania liniowego. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 328, s. 5-17.
 2. Aldenderfer M.S., Blashfield R.K. (1984): Cluster Analysis. Beverly Hills: Sage.
 3. Anderberg M.R. (1973): Cluster Analysis for Applications. New York, San Francisco, London: Academic Press.
 4. Bąk A. (1999): Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++. Wrocław: Wyd. AE.
 5. Borys T. (1984): Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 284. Seria: Monografie i Opracowania nr 23.
 6. Cegiełka K., Stachowski E., Szymański K. (red.) (2000): Matematyka. Encyklopedia dla wszystkich. Warszawa: WNT.
 7. Cormack R.M. (1971): A Review of Classification (with Discussion). "Journal of the Royal Statistical Society", Ser. Apart 3, s. 321-367.
 8. Cox T.F., Cox M.A.A. (1994): Multidimensional Scaling. London: Chapman & Hall.
 9. Cox T.F., Cox M.A.A. (2000): A General Weighted Two-way Dissimilarity Coefficient. "Journal of Classification", vol. 17, s. 101-121.
 10. Dąbrowski M., Laus-Mączyńska K. (1978): Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji. Warszawa: WNT.
 11. Gatnar E. (1998): Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: PWN.
 12. Gordon A.D. (1981): Classification. London: Chapman and Hall.
 13. Gordon A.D. (1999): Classification. 2nd Fd tion London: Chapman and Hall/CRC.
 14. Gower J.C. (1971): A General Coefficient oj similarity and Some of its Properties. "Biometries" (27), s. 857-874.
 15. Grabiński T. (1984): Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 61.
 16. Jajuga K. (1989): Podstawowe metody analizy wielowymiarowej w przypadku występowania zmiennych mierzonych na różnych skalach. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Praca wykonana w ramach CPBP 10.09 (materiał powielony).
 17. Jajuga K. (1990): Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa: PWN.
 18. Jajuga K. (1993): Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: PWN.
 19. Jajuga K., Walesiak M. (2000): Standardisation of Data Set under Different Measurement Scales. W: Classification and Information Processing at the Turn of the Millennium. Red. R. Decker, W. Gaul. Spritiger-Verlag, Berlin, Heidelberg, s. 105-112.
 20. Jajuga K., Walesiak M., Bąk A. (2001): On the General Distance Measure. Referat na 25 Konferencję Naukową Niemieckiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego (Gesellschaft fur Klassifikation e.V.), Uniwersytet w Monachium. 14-16 marca 2001.
 21. Kaufman L., Rousseeuw P.J. (1990): Finding Groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis. New York: Wiley.
 22. Kendall M.G. (1966): Discrimination and Classification. W: Multivariate Analysis I. Red. P.R. Krish- naiah. New York, London: Academic Press, s. 165-185.
 23. Kotonko J. (1979): O wykorzystaniu w badaniach taksonomicznych danych pierwotnych mierzonych na skalach różnego typu. Materiały konferencyjne nt. Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. Szklarska Poręba, 25.10.1979 r. (material powielony).
 24. Milligan G.W. (1989): A Validation Study of a Variable Weighting Algorithm for Cluster Analysis. Journal of Classification" No. 1, s. 53-71.
 25. Miliigaa G.W., Cooper M.C. (1988): A Study of Standarization of Variables in Cluster Analysis. Journal of Classification" No. 2, s. 181-204.
 26. Sneath P.H.A., Sokal R.R. (1973): Numerical Taxonomy. San Francisco: W.H. Freeman and Co.
 27. Stevens S.S. (1959): Measurement, Psychophysics and Utility. W: Measurement; Definitions and Theories. C.W. Churchman, P. Ratoosh. New York: Wiley, s. 18-61.
 28. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym (2000). Red. A. Zeliaś. Kraków: Wyd. AK.
 29. Walesiak M. (1985): Metody klasyfikacji w badaniach strukturalnych. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (rozprawa doktorska).
 30. Walesiak M. (1990): Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru. "Przegląd Statystyczny" z. 1-2, s. 37-46.
 31. Walesiak M. (1993a): Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 654. Seria: Monografie i Opracowania nr 101.
 32. Walesiak M. (1993b): Strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zbioru zmiennych mierzonych na skalach różnego typu. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 1, s. 71-77.
 33. Walesiak M. (1996): Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: PWN.
 34. Walesiak M. (1999): Distance Measure for Ordinal Data. "Argumenta Oeconomica" No. 2 (8), s. 167-173.
 35. Walesiak M. (2000): Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Referat na Konferencję naukową nt. "Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu" (Kiekrz k. Poznania, 5-7 czerwca 2000 r.).
 36. Walesiak M., Bąk A., Jajuga K. (2,002): Uogólniona miara odległości - badania symulacyjne. W: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Taksonomia 9. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 942, s. 116-127.
 37. Wedel M., Kamakura W.A. (1998): Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers.
 38. Zaborski A. (2001): Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 39. Zakrzewska M. (1987): O miarach podobieństwa obiektów i cech przydatnych w psychologicznych zastosowaniach analizy skupień (rozdz. 7). W: Wielozmienne modele statystyczne w badaniach psychologicznych. Red. J. Brzeziński. Warszawa, Poznań: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu