BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpulak Aleksandra
Tytuł
Ocena i prognoza kondycji finansowej działu produkcji artykułów spożywczych i napojów
Financial Standing Diagnosis and Forecast of Food and Beverages Producing Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (10), 2002, nr 950, s. 155-169, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Produkcja żywności, Kondycja finansowa, Mierniki oceny kondycji finansowej, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Food production, Financial condition, Financial condition indicators, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia próbę zastosowania narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP) do analizowania i prognozowania kondycji finansowej. Stanowi także kontynuację badań prowadzonych wcześniej, w których WAP służyła m.in. do klasyfikacji obiektów ze względu na efektywność ekonomiczną(zob. Bąk [1999]; Kwiatkowska-Ciotucha [2000]; Nowak [1998]). Część pierwsza artykułu zawiera wskaźniki finansowe kondycji finansowej oraz sposób ich analizy, a druga sposób konstrukcji miernika syntetycznego kondycji finansowej. W części trzeciej zaprezentowano metody prognozowania kondycji finansowej oparte na szeregach czasowych i modelu ekonometrycznym. Część czwarta i część piąta zawierają przykład odpowiednio diagnozy i prognozy kondycji finansowej przedsiębiorstw dużych działu 15 EKD - "Produkcja artykułów spożywczych i napojów". Analizę kondycji finansowej działu oparto na kwartalnych danych pochodzących ze sprawozdania F0-1 w okresie od IV kwartału 1995 do III kwartału 2000, publikowanych przez GUS w opracowaniach: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych i Biuletyn Statystyczny oraz udostępnionych z wewnętrznej bazy danych GUS. Prognozę kondycji finansowej wyznaczono na kolejne cztery kwartały. Ostateczne wnioski zawierają zwartą krytykę stosowanych metod oraz propozycje do rozważenia w dalszych badaniach nad oceną i prognozowaniem kondycji finansowej. (fragment tekstu)

The article presents the way of diagnosing and forecasting financial condition using of multivariate statistical analysis methods. A synthetic indicator is built of liquidity, efficiency, debt and profitability ratios. To calculate financial standing forecast author proposes methods leaned on time series ratio forecast, time series synthetic indicator forecast and econometric model forecast. Author illustrates presented methods on an empirical example concerns the food and beverages polish producing companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A. (1999): Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie finansowej. Ekonometria 2. Red. J. Dziechciarz. Wrocław: Wyd. AE.
 2. Bednarski L. (1999): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 3. Czechowski L. (1997): Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. Gdańsk: Wyd. UG.
 4. Dudycz T. (1999): Analiza finansowa. Wrocław: Wyd. AE.
 5. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych (1998). Red. K. Jajuga. Wrocław: Wyd. AE.
 6. Hadasik D. (1998): Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe - Seria II nr 153. Poznań: Wyd. AE.
 7. Kowalak R. (1999): Syntetyczne mierniki w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Wrocław: Wyd. AE.
 8. Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U. (2000): Propozycja procedury efektywności ekonomicznej jednostek klasyfikacyjnych EKD. Ekonometria 4. Red. J. Dziechciarz. Wrocław: Wyd. AE.
 9. Nowak E. (1998): Problemy wielowymiarowej analizy sytuacji finansowej jednostek gospodarczych. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Kraków: Wyd. AE.
 10. Prognozowanie gospodarcze (2001). Red. M. Cieślak. Warszawa: PWN.
 11. Sierpińska M., Jachna T. (1999): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. 2. Warszawa: PWN.
 12. Strahl D. (2000): Skorygowana miara agregatowa. Ekonometria 4. Red. J. Dziechciarz. Wrocław: Wyd. AE.
 13. Strahl D. (1996): Modele zarządzania bankiem (model Triada). Wrocław: Wyd. AE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu