BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz
Tytuł
Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczenia optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie
The Use of Utility Theory to Marking of the Optimum- Level of Financial Liquidity in the Firm
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (10), 2002, nr 950, s. 182-196, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Wartości w biznesie
Financial liquidity, Values ​​in business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań zawartych w tym artykule jest wewnętrzna wartość płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Wewnętrzna wartość płynności jest koncepcją wywodzącą się z teorii użyteczności. Wartość płynności finansowej jest przedmiotem naszego zainteresowania dlatego, że odpowiedź na pytanie, jaką wartość ma płynność w przedsiębiorstwie, jest obecnie jednym z 10 problemów badawczych w dziedzinie finansów oczekujących na rozwiązanie [3, s. 1381-1390], Udzielenie na nie odpowiedzi pozwala na wyznaczenie optymalnego poziomu płynności w przedsiębiorstwie, a przez to przyczynia się do rozwiązania problemu optymalnego zarządzania kapitałem obrotowym. Zagadnienia związane z zarządzaniem płynnością finansową można podzielić na dwa rodzaje pytań: pierwsze - "jaki poziom powinny mieć poszczególne pozycje aktywów bieżących?", drugie - "jaka powinna być ich struktura?". Oba rodzaje pytań - zarówno te dotyczące struktury, jak i poziomu - dotyczą wszystkich aktywów mających istotny wpływ na kształtowanie się poziomu płynności w przedsiębiorstwie. Celem rozważań zawartych w tym artykule jest zdefiniowanie i przedstawienie wartości płynności oraz jej znaczenia w wyznaczaniu optymalnego poziomu płynności. (fragment tekstu)

Actually determining the value of liquidity is one of the unsolved problems in finance. Having information about value of liquidity we can better tackle the problems of working-capital management and financial liquidity management can be resolved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barclay M.J., Smith C.W. jr: The Maturity Structure of Corporate Debt. "Journal of Finance" 1995 nr 50.
 2. Beck S.E.: The Option Value of Money. Working Paper nr 15. Listopad. Department of Economics, University of Delaware, 1993.
 3. Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1999.
 4. Begg D., Fisher S., Dornbush R.: Ekonomia. Warszawa: PWE 1999.
 5. Grudziński M., Pastusiak P.: Zarządzanie gotówką - cash management. "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 3 (16), FRR, 2000.
 6. Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1999.
 7. Henderson J.W., Maness T.S.: The Financial Analyst's Deskbook: A Cash Flow Approach to Liquidity. New York: Van Nostrand Reinhold 1989.
 8. Hill N.C., Sartoris W.L.: Short-Term Financial Management. Text and Cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1995.
 9. Holmstrom B., Tirole J.: LAPM: a Liquidity-Based Asset Pricing Model. Cambridge: National Bureau of Economic Research 1998.
 10. Jung K., Kim Y., Stulz R.: Timing, Investment Opportunities, Managerial Discretion, and the Security Issue Decision. "Journal of Financial Economics" 1996 nr 42.
 11. Kim C.-S., Mauer D.C., Sherman A.E.: The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1998 vol. 33 nr 3.
 12. Mendelson H.: Liquidity and Stock Returns. "Financial Analyst Journal" 1986 nr 42.
 13. Międzynarodowe standardy rachunkowości. London: IASC 1999.
 14. Miller M.H., Orr D.: Mathematical Models for Financial Management. W: Frontiers of Financial Management. Cincinati: South-Western Publishing Co. 1984.
 15. Mulligan C.B.: Scale Economies, the Value of Time, and Demand for Money: Longitudinal Evidence from Firms. "Journal of Political Economy" 1997 nr 105.
 16. Opler T., Stolz R., Williamson R.: The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings. "Journal of Financial Economise" 1999 nr 52.
 17. Piotrowska M.: Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe. Wrocław: Wyd. AE 1997.
 18. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1999.
 19. Scherr F.C.: Modern Working Capital Management. Text and Cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall 1989.
 20. Smith C.W., Watts R.L.: The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend and Compensation Policies. "Journal of Financial Economics" 1992 nr 32.
 21. Stulz R.: Managerial Control of Voting Rights: Financing Policies and the Market for Corporate Control. "Journal of Financial Economics" 1988 nr 20.
 22. Vogel R.C., Maddala G.S.: Cross-Section Estimates of Liquid Asset Demand by Manufacturing Corporations. "Journal of Finance" 1967 nr 22.
 23. Washam J., Davis D.: Evaluating Corporate Liquidity. "TMA Journal" 1998 vol. 18 nr 2.
 24. Wojciechowska U.: Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Warszawa: SGH 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu