BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ograniczenie rozwoju i funkcjonowania innowacyjnych powiązań integracyjnych
Limitations the Development and Operaation of Innovative Structures of Integration
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.17, s. 105-114, rys.,tab., bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój
Innovations, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest próba wskazania barier rozwoju i funkcjonowania innowacyjnych form powiązań integracyjnych. W opracowaniu dokonano również krótkiej prezentacji koncepcji klasteringu i walorów funkcjonowania struktur klastrowych. Praca ma charakter teoretyczny i poznawczy, wzbogacona danymi empirycznymi, a prowadzone aktualnie dalsze badania pozwolą na prezentację ich szczegółowych wyników w przyszłości.(fragment tekstu)

The subject of research covered display of barriers of development and operation of innovative structures of integration in agribusiness. The study also made a short presentation of the concept of clustering and the advantages of clusters as an example of innovative forms of trade integration. Among the many restrictions in the development of innovative structures of integration are the following: financial capacity, misunder-standing of the idea of establishing a cluster initiative, lack of cooperation with the scientific community, unfavorable economic situation in the region, lack of time and a low level of commitment to take additional initiatives(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki T., Teoretyczne aspekty koncepcji klastra, w: Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, red. T. Brodzicki, J. Kuczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 2. Diagnoza społeczna 2009 r., Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 3. Diagnoza społeczna 2011 r., Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 4. Hołub-Iwan J., Małachowska M., Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań, Szczecińska Fundacja Talent - Promocja - Postęp, Szczecin 2008.
 5. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 6. Karaś E., Idea sieci klastrowych w Polsce, w: Klastry i inicjatywy klastrowe w woje-wództwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2010.^6 Knop L., Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce [on-line], dla-firmy.info.pl/articlesFiles/Lilla_Knop_artykul.pdf. (28.06.2013).
 7. Kowalski A.M., Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 8. Nowak P., Regionalna polityka klastrowa szansą podniesienia konkurencyjności przed-siębiorstw, "Zarządzanie i Finanse" (Journal of Management and Finance) 2013, rok 11, nr 1, cz. 1.
 9. Olesiński Z., Zarządzanie w regionie. Polska - Europa - Świat, Difin, Warszawa 2005.
 10. Pokrzycka M., Klastry gwarancją sukcesu gospodarczego, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2004, nr 25(173).
 11. Stachowicz J., W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego - perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego, w: Dynamika zarządzania organizacjami: Paradygmaty-Metody-Zastosowania, AE Katowice, Katowice 2007.
 12. Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców: na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 13. Wierżyński W., Bariery w rozwoju klastrów [on-line], Portal Innowacji: www.pi.gov.pl/ Klastry/chapter_95457.asp (28.06.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu