BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Marcin (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
The Supporting of Exploitation and Maintenance Management within Networked Technical Systems
Wspomaganie zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu w sieciowych systemach technicznych
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 2(18), s. 81-87, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Technologie sieciowe, Eksploatacja, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Sieci przemysłowe
Network technologies, Exploitation, Production enterprise, Industrial networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sieciowe systemy techniczne (SST) to złożone układy, na które składają się techniczne sieci przesyłowe wraz z urządzeniami oraz wspomagającymi ich pracę obiektami inżynierskimi, służące do dystrybucji mediów, takich jak woda pitna, paliwo gazowe, energia cieplna, itp. Cechą charakterystyczną SST jest duże rozproszenie terytorialne obiektów technicznych wchodzących w skład systemu, co dzięki wykorzystaniu ich funkcji przesyłowych, umożliwia dostarczanie dystrybuowanych mediów na znaczne odległości i do wielu różnorodnych grup odbiorców. Odbiorcy z reguły dzieleni są na kategorie, grupujące ich według zapotrzebowania pod względem ilości oraz parametrów jakościowych dostarczanych mediów (gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa komunalne, zakłady usługowe i inne). Specyfika eksploatacyjna SST wymaga zastosowania specjalnego podejścia do realizacji prac obsługowych i naprawczych, uwzględniającego duże rozproszenie terytorialne ich elementów składowych oraz utrudniony dostęp do infrastruktury technicznej. Przywołane powyżej cechy SST stanowią o ich odmienności względem typowych przemysłowych obiektów technicznych, na których realizowane są procesy eksploatacyjne w zakładach produkcyjnych. Ta odmienność wymaga również zastosowania specyficznych narzędzi wspomagających zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu. W artykule omówiono przykładowe narzędzia tej klasy. (abstrakt oryginalny)

Network technical systems are complex systems, which include distribution networks with devices and engineering objects supporting their work. These kind of systems are used for media distribution, such as: drinking water, fuel, gas, heat, etc. One of specific features of this system is large territorial dispersion of technical objects within the system. The exploitation specificity of networked technical systems requires a special approach for implementing maintenance and repair work, taking into account the large territorial dispersion of their components and limited access to technical infrastructure. The features pointed above show the difference between networked technical system and the typical industrial technical objects (e.g. available in manufacturing plants). This difference also requires the use of specific IT tools for maintenance management. This article discusses examples of selected tools in this class. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Dąbrowski. "Innowacyjny sposób wykorzystania modeli GIS dla potrzeb zarządzania eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę." Mechanik nr 5-6, pp. 149-158, 2014.
 2. M. Dąbrowski, J. Kaźmierczak, A. Loska. "Use of geospatial information for supporting maintenance management in a technical network system," Proceedings of the 21st International Congress on Maintenence and Asset Management. Euromaintenance, Belgrad 2012, pp. 287-297.
 3. M. Dąbrowski, A. Loska. "The way of computer aided handling maintenance events and processes in a network technical system," Proceedings of International Conference Maintenance 2011 (Udrżba 2011), Rijna 2011, pp. 177-181.
 4. M. Dąbrowski. "Wykorzystanie informacji geograficznej w zarządzaniu zdarzeniami eksploatacyjnymi w sieciowym systemie technicznym." Mechanik, nr 7, pp. 197-204, 2011.
 5. J. Kaźmierczak. Eksploatacja systemów technicznych. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000.
 6. M. Kwietniewski, W. Gębski, N. Wronowski. Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Warszawa, Wydawnictwa ZGPZIiTS, 2005.
 7. A. Loska. "Exploitation assessment of selected technical objects using taxonomic methods." Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, vol. 15, pp. 1-8, no. 1, 2013.
 8. A. Loska. "Sposób wspomagania eksploatacyjnego procesu decyzyjnego w sieciowym systemie technicznym." Mechanik, nr 7, pp. 355-364, 2013.
 9. P. Przystałka, R. Wyczółkowski. "Detekcja małych wycieków w sieciach wodociągowych z zastosowaniem metody modelowania niepewności." Pomiary Autom. Kontr., vol. 57, pp. 1307-1310, nr 11, 2011.
 10. T. Szulc. "Badanie świadomości użytkowania narzędzia klasy CMMs na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa." Mechanik, nr 7, pp. 869-876, 2011.
 11. R. Wyczółkowski. "Intelligent monitoring of local water supply system." Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, no. 1, pp. 33-36, 2008.
 12. R. Wyczółkowski, G. Matysiak. "The development of an intelligent monitoring system of a local water supply network." Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, no. 2, pp. 71-75, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-06-02-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu