BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Manowska Anna (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
The Method of Assessing Rock Bursting Hazard in Mining
Metoda oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 2(18), s. 88-93, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Formy organizacji pracy, Ocena ryzyka
Mining sector, Health and safety at work, Form of organisation of work, Risk assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję przewidywania ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ścianowej, w warunkach zagrożenia tąpnięciem. W polskich kopalniach zagrożenia tąpaniami można określić jako duże. Wynika to ze wzrostu głębokości eksploatowanych pól ścianowych i robót przygotowawczych, w tym drążenia przodków chodnikowych, co systematyczne pogarsza warunki geologiczno-górnicze. Wyczerpywanie się zasobów węgla to również powód prowadzenia eksploatacji w warunkach zagrożenia wstrząsami górniczymi. Kopalnie coraz częściej podejmują eksploatację pokładów, gdzie występuje duża liczba krawędzi i resztek pokładów. Tąpania należą ciągle do najbardziej niebezpiecznych zagrożeń naturalnych, są więc zasadniczym problemem i mają największy wpływ na bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Zaproponowany sposób przewidywania możliwości wystąpienia tąpnięcia i wielkości strat ludzkich oraz strat rzeczowych może wpłynąć na doskonalenie metod organizowania pracy, a także na usprawnianie systemu zarządzania bezpieczeństwem kopalni. (abstrakt oryginalny)

The article discusses a concept of forecasting accident risk during longwall extraction in crump-risk conditions. In Polish mines rock burst hazard can be described as high compared to other mines around the world. It's related to increase of depth of longwall field operation, preparation works, including drilling of mine face pavements which leads to systematic deterioration of geological and mining conditions. Depletion of coal is also the reason why mines operate in high mining tremor risk conditions. Mines more and more often operate in decks, where there is large number of edges and remains of older decks. Rocks bursts still remain one of the most dangerous natural hazards and therefore are fundamental problem and have the greatest impact on safety in mining industry. The proposed method for forecasting accidents and losses in people and goods can contribute to improvement of work organization methods and mine safety management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Dubiński, W. Konopko. Tąpania: ocena - prognoza - zwalczanie. Katowice, GIG, 2000, p.20
 2. B. Firganka and F. Klebanowa. Zagrożenia naturalne w kopalniach. Sposoby prognozowania, zapobiegania i kontroli. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 1983, p. 47.
 3. W. Konopko. Warunki bezpiecznej eksploatacji pokładów węgla zagrożonych metanem, tąpaniami i pożarami endogenicznymi. Katowice, GIG, 2010, p. 23
 4. S. Krzemień. "Praktyczny sposób wyznaczania szerokości strefy bezpiecznej pomiędzy frontem ścianowym, a chodnikiem znajdującym się w zasięgu oddziaływania strefy eksploatacyjnej". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Górnictwo, nr 125, pp.20, 1984.
 5. S. Krzemień. "Zastosowanie programowania logicznego w procesach oprogramowania zagadnień systemów bezpieczeństwa górniczego na przykładzie zagrożenia tąpaniami". Prace Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa, nr 19, pp.1-23, 1988
 6. S. Krzemień. "Opracowanie metody budowy stochastycznych modeli prognozowania stanów zagrożenia tąpaniami w KWK w ujęciu systemowym". Prace Instytutu Organizacji i Ekonomiki Górnictwa, p. 47, 1990.
 7. S. Krzemień. "Systemowo - informacyjne modele oceny stanu zagrożenia wstrząsami górniczymi w kopalniach węgla kamiennego". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo, pp. 157-170, 1991.
 8. S. Krzemień. "Teoretyczne podstawy określania miar stanu zagrożenia bezpieczeństwa w wyrobiskach górniczych". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 204, pp. 100-120, 1992.
 9. A. Krzemień and A. Manowska and S. Krzemień. "Operatywne przewidywanie ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ścianowej w warunkach zagrożenia tąpnięciem". Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 5(237), p. 23 2014,
 10. K. Marcela. "Ogólna sytuacja górnicza przed rozpoczęciem wybierania ściany 113". Górnictwo w szczegółach, wspólne sprawy. Katowice, 2010, p. 4.
 11. Z. Mężyk. "Akcja zawałowa w KWK Rydułtowy - Anna". Ratownictwo Górnicze, Kwartalnik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., nr 1(62), p. 5, 2011.
 12. R. Patyńska and J. Kabiesz. "Zagrożenia tąpaniami w kopalniach GZW w latach 1993 - 2012". Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 5(237), p. 3, 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-07-02-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu