BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figna Anna
Tytuł
Europejski rynek płatności w aspekcie procesów globalizacji
The Payments Market in a Globalizing World
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 107-124, wykr., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rynek usług finansowych, Płatność, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, System płatności, Euro
Globalization, Financial services market, Payment, Single Euro Payments Area (SEPA), Payment system, Euro
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy globalizacji i integracji oraz deregulacja na rynkach finansowych powodują szereg zmian na arenie finansów międzynarodowych. Zróżnicowanie wykorzystania instrumentów płatniczych charakteryzuje nie tylko poszczególne regiony świata finansów, ale także poszczególne kraje Unii Europejskiej. Obrót gotówkowy wypierany jest przez polecenia przelewu, polecenia zapłaty oraz płatności kartowe. Na szczeblu unijnym zostały podjęte działania w celu zintegrowania rynku płatności w Europie. Projektem porównywanym do wprowadzenia wspólnej waluty euro była wizja urzeczywistnienia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Obszar ten stał się faktem w styczniu 2008 roku, a prace nad dalszym ujednoliceniem rynku płatności w Unii Europejskiej, pomimo kryzysu finansowego, postępują. Celem artykułu jest scharakteryzowanie rynku płatności w Europie na tle tego segmentu rynku na świecie, zdefiniowanie koncepcji SEPA, a także przedstawienie postępów w budowie zintegrowanego rynku płatności w euro. Z uwagi na szeroki zakres objęły badaniem artykuł skupia się w szczególności na scharakteryzowaniu zmian, jakie dokonują się na rynku płatności detalicznych w Europie. Bogatym źródłem danych wykorzystanych w analizie były raporty i opracowania przygotowane przez Europejski Bank Centralny, Deutsche Bank Research, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Capgemini. Okres objęty analizą obejmuje lata 2000-2009. W niektórych przypadkach został on skrócony z uwagi na ograniczoną dostępność danych. (abstrakt oryginalny)

The global integration process has been causing many changes within international financial markets. Payments are important to banks since they play a part in generating revenues and improving bank-customer relationships. The use of direct debits, credit transfers and payment cards continues to grow, but the value of payments made using these non-cash instruments varies worldwide. The article aims to describe the European market of non-cash payments in comparison with this market segment in other regions of the financial world. The paper is divided into two parts. The first part discusses non-cash payment transactions throughout the world. The second part contains the definition, the objective, the legal framework, and the main benefits of using SEPA-instruments. At the EU level, steps have been taken such as launching projects to better integrate financial markets. The article presents the most recent projects targeted at non-cash payments, with a focus on the Single Euro Payments Area (SEPA) as an initiative aiming toward a unified financial system for Europe. Statistical data come from reports and analyses published by the European Central Bank, Deutsche Bank Research and the International Monetary Fund, covering the period from 2000 to 2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. De Ploey W., Denecker O., Kehrmann T., Mc Kinsey&Company, European Payment Profit Pool Analysis: Casting Light in Murky Water, 2005.
 2. EPC Road map 2004 - 2010, European Payments Council, Brussels 2005.
 3. Euroland: Our Single Payment Area!, European Payments Council "White Paper", Brussels 2002.
 4. Europäische Integration im Zahlungsverkehr und in der Wertpapierabwicklung. Rede von Dr Hans Georg Fabritus, Frankfurt am Main, 17 November 2009.
 5. Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA). ECB Zintegrowany rynek płatności detalicznych, Frankfurt am Main 2006.
 6. Kearney, A. T., Rewolucja SEPA. Wyzwania dla rynku kart i płatności w Europie i w Polsce, Konferencja Związku Banków Polskich, Warszawa, 31 marca-1 kwietnia 2008.
 7. Kuchciak I., SEPA jako element integracji systemów płatniczych - analiza szans i zagrożeń, w: Rynek finansów. Inspiracje z integracji finansowej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2008.
 8. Łysakowski P., SEPA - jednolity obszar płatności w euro, w: Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt" 2007, nr 11-12.
 9. Mai H., SEPA: Changing times for payments, DB Research, 2009.
 10. Regulacja Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej (nr 2560/2001) w sprawie płatności transgranicznych w euro.
 11. Rybiński K., Jednolity Obszar Płatności w Euro z perspektywy Narodowego Banku Polskiego, Konferencja Związku Banków Polskich: Jednolity Obszar Płatności w Euro, Struktura Organizacyjna SEPA w Polsce - SEPA PL, 10 października 2006.
 12. SEPA - bankowa rewolucja, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Zeszyty BRE Bank CASE, nr 90, 2007.
 13. SEPA: potential benefits at stake. Researching the impact of SEPA on the paymentsmarket and its stakeholders, ec. europa. eu/internal_market/payments/docs/sepa/sepacapgemini_study=final_report_en.pdf, stan na 17.04.2008
 14. SEPA-Lastschriften erfolgreich gestartet. Pressenotiz der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, 2 November 2009.
 15. Skinner C., The future of finance after SEPA, Wiley Finance, 2008.
 16. Słownik bankowości i finansów, Peter Collin Publishing, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000.
 17. The economic impact of the single euro payments area, ECB Occasional Paper Series, nr 71, August 2007.
 18. Żabińska J., Harmonizacja infrastruktury rozrachunkowo-rozliczeniowej w procesie budowy jednolitego europejskiego rynku finansowego, w: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali międzynarodowej, red. A. Bogus, M. Wypych, Difin, Warszawa 2007.
 19. Żabińska J., Sarnik-Sawicka A., SEPA jako katalizator procesów integracyjnych na europejskich rynkach finansowych, w: Rynek finansów. Inspiracje z integracji finansowej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2008.
 20. www.sepapolska.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu