BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabińska Joanna
Tytuł
Działalność Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy na rzecz zwiększenia stabilności finansowej globalnych rynków finansowych
The Initiatives of the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering for the Stability of Global Financial Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 163-183, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji
Słowa kluczowe
Pranie brudnych pieniędzy, Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, Stabilność finansowa, Rynki finansowe, Globalizacja, Globalizacja rynków finansowych
Money laundering, Anti-money laundering, Financial sustainability, Financial markets, Globalization, Globalization of financial market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Financial Action Task Force (FATF)
Abstrakt
W dobie globalizacji coraz większym problemem staje się przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i związanej z nią legalizacji dochodów z działalności przestępczej. Globalny charakter legalizowania dochodów z działalności przestępczej wynika z faktu, że 80% wszystkich działań dotyczących prania pieniędzy ma kontekst międzynarodowy i jest związanych z transferem funduszy pochodzenia przestępczego z jednego kraju do drugiego oraz przepuszczenia tych funduszy przez system ekonomiczny danego państwa. W tej sytuacji konieczne jest istnienie międzynarodowej organizacji identyfikującej zagrożenia oraz ustanawiającej i nadzorującej minimalne standardy międzynarodowe, które pozwolą na ograniczanie działalności przestępczej i przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Wiodącą rolę w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i praniu pieniędzy odgrywa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - FATF. W artykule przedstawiono działalność FATF w trzech głównych obszarach: ustalania standardów, zapewnienia ich stosowania oraz identyfikowania nowych zagrożeń w obszarze prania pieniędzy. Aktualnie zalecenia i standardy FATF zostały zaaprobowane przez ponad 180 jurysdykcji, co w istotny sposób wpływa na globalną prewencję i wykrywanie zjawiska prania pieniędzy. (abstrakt oryginalny)

In a globalizing world, preventing organized crime and combating the legalization of income from criminal activity are have become increasingly important issues. The global nature of money laundry stems from the fact that 80% of all money laundering occurs in an international context, involving transfers of funds from one country to another and circulating moneys within the economic system of a host country. As a result, there is a need for an international organization concerned with establishing and enforcing worldwide standards to help reduce crime rates and eliminate money laundering practices. The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering has recently assumed a leading role in combating organized crime and money laundering. The paper describes the activities of FATF in three main areas: standard setting, enforcing compliance with these standards, and identifying threats related to money laundering. At the moment, FATF recommendations and standards have been approved by more than 180 jurisdictions, which should be seen as an essential step toward global prevention and detection of money laundering. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ertl B., Der Kampf gegen Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung, Bundesministerium fur Finanzen, Wien, nr 09/2004.
 2. FATF Annual Report 2007-2008, czerwiec 2008.
 3. FATF Annual Report 2008-2009,czerwiec 2009.
 4. Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Poltext, Warszawa 1998.
 5. Jasiński W., Raport Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy o państwach niewspółpracujących w zwalczaniu procederu z 14 lutego 2000 roku, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2000 , nr 10.
 6. Mirecka E., Organizowanie procesu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w: Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Katowice 2006.
 7. Niemierka S., Smykla B., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach. Aspekty prawne, INW Olympus, Warszawa 2001.
 8. Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy, Toruń 1993.
 9. Pranie brudnych pieniędzy, red. Grzywacz J.,SGH Warszawa 2005.
 10. Sawicki K., Rola banków w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, "Bank i Kredyt" 2005, nr 9.
 11. Wójcik J. W., Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, TWIGGER, Warszawa 2002.
 12. Wójcik J. W., Pranie pieniędzy: studium prawnokryminologiczne i kryminalistyczne, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1997.
 13. Wójcik J. W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszwa 2007.
 14. http://ec.europa.eu/justice home/fsj/
 15. http://ec.europa.eu
 16. http://www.fatf-gafi.org/
 17. http://www.monitorc.pl/roczniki/2005/CEL7-14.DOC
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu