BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolińska Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Austrii i Portugalii
Regulations of Real Estate Acquisition by Foreigners in UE's Countries on the Example of Austria and Portugal
Źródło
Świat Nieruchomości, 2010, nr 1(71), s. 32-37, for. rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Prawo nieruchomości, Cudzoziemcy, Regulacje prawne
Real estate, Real estate law, Foreigners, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Portugalia, Austria
Portugal, Austria
Abstrakt
W państwach członkowskich Unii Europejskiej nabywanie nieruchomości przez obywateli innych państw członkowskich jest w pełni legalne. Obowiązują tu cztery podstawowe swobody: -przepływu kapitału, -pracowników, -świadczenia usług, -prowadzenia działalności gospodarczej. Szeroko pojmowany rynek nieruchomości wydaje się być coraz częściej postrzegany jako rynek międzynarodowy. W związku z powyższym zasadnym wydaje się traktowanie o zasadach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Artykuł w sposób syntetyczny oraz bardzo ogólny charakteryzuje warunki formalno-prawne nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii i Portugalii. Autorka podjęła próbę przedstawienia najważniejszych aspektów związanych z nabywaniem nieruchomości przez obcokrajowców w wyżej wymienionych krajach. (abstrakt oryginalny)

This article is intended to provide an overview of the most important legal considerations related to real estate transactions in selected jurisdictions and covers Austria and Portugal. The article characterises the main rules regarding acquisition of real estate by foreigners in counties mentioned above. Its purpose is to present property acquisition's rules by providing legal insight and information necessary for having a general overview on the matter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dein C" Portugal. Purchase and sale of real esta-te, [w:] International Real Estate Handbook, Acquisition, Ownership and Sale of Real Estate Residence, Tax and Inheritance Law, pod red. Ch. H. Kalin, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex 2006.
  2. Lagier M., Langwallner U., Austria. Real Estate Law, [w:] The International Comparative Legal Guide to: Real Estate 2009, Global Legal Group, Londyn 2009.
  3. Madl P" Lagier M., Langwallner U, Austria, Pur-chase and sale of real estate, [w:] International I Real Estate Handbook, Acquisition, Ownership I and Sale of Real Estate Residence, Tax and Inhe- I ritance Law, pod red. Ch. H. Kalin, John Wiley & I Sons, Ltd, West Sussex 2006.
  4. I Madl P" Langwallner U" Austria. Acquisition of I Land [w:] Real Estate Transactions in Central and I Eastern Europe a Basic Primer, pod. red. P. Madl, I U. Langwallner, Schoenherr, Wiedeń 2009.
  5. Pietsch U., Grundverkehrsrecht Textausgabe, Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wieden 1992.
  6. Zedtwitz H. G., Die Grundverkehrsgesetze der Bundesländer. Kurzkommentar, Juridica-Verlag, Wieden 1967.
  7. Banco Nacional de Portugal, // www.bportugal. pt, (02.01.2010).
  8. Ministerio da Economía, da Inovago e do De- senvolvimento, // www.mineconomia.pt, (04.01.2010).
  9. Direcg o Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, // www.draalg.minagricultura.pt, (04.01.2010).
  10. Instituto Portugu s do Patrimonio Arquitectónico, //www.ippar.pt, (04.01.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu