BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniluk Andrzej (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Strategie marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej
Marketing Strategies as a Source of Competitive Advantage
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 41-54, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia marketingowa, Przewaga konkurencyjna, Handel elektroniczny, Marketing-mix
Enterprise development, Marketing strategy, Competitive advantage, e-commerce, Marketing-mix
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu położono nacisk na rolę strategii marketingowej w działalności przedsiębiorstwa, ponieważ to właśnie umiejętności marketingowe warunkują uzyskanie satysfakcjonującej przewagi konkurencyjnej. W części teoretycznej artykułu zawarto prezentację rozważań literaturowych, dotyczących kształtowania strategii marketingowej w celu wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W części empirycznej dokonano analizy studium przypadku wraz z omówieniem wyników przeprowadzonych badań, tyczących się efektów wdrażania wybranych strategii marketingowych. Za podmiot badań przyjęto firmę handlową prowadzącą działalność z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, szczególnie w obszarze promocji oraz dystrybucji. Głównym celem poznawczym prezentowanych wyników badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jaką kombinację działań powinna stosować firma dla osiągnięcia maksymalnych korzyści przy wdrażaniu strategii marketingowych. (fragment tekstu)

The article discusses the importance of marketing strategies in the development of competitive advantages on the example of the trade company. Apart from a short presentation of the actual state of using marketing strategies by companies in Poland, research results are presented. The main aim of this study was to analyze the company's marketing activities and to determine the position occupied on the market. In order to investigate the perception among consumers, conducted marketing strategies, it was used own form of a research questionnaire using the Internet. The results identified which strategies are effective and which need improvement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A. (2011), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Bień W. (1997), Skuteczne strategie rozwoju firmy, operacyjne, marketingowe, finansowe, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 3. Chodak G. (2014), Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych - modele, badania rynku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 4. Dann S., Dann S. (2011), E-Marketing: Theory and Application, Macmillan, New York.
 5. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.) (2010), Kompendium wiedz y o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 6. Jarosz P. (red.) (2012), Raport eHandel Polska 2012 [online], http://dotcomriver.pl/files/raport-ehandel-polska-2012.pdf, [dostęp: 25.06.2014].
 7. Mazurkiewicz P. (2011), W sieci wydajemy więcej niż Włosi i Hiszpanie, "Rzeczpospolita", 4 czerwca.
 8. Mruk H. (red.) (2002), Strategie marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Mruk H. (red.) (2012), Marketing: koncepcje, strategie, trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Pierścionek Z. (2006), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 11. Plawgo B. (red.) (2010), Startery Podlaskiej Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 12. Reed J. (2012), Marketing internetowy. Szybkie łącze z klientami, Wydawnictwo Helion.
 13. Sadowski A. (red.) (2010), Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 14. Ślusarczyk S. (2009), Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 15. Tomkiewicz M. (2011), Internet siłą polskiej gospodarki według raportu Boston Consulting Group, "Computerworld", 24 maja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu