BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Tomczak-Woźniak Ewa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wpływ Instrumentu Łącząc Europę na pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej
The Influence of the Connecting Europe Facility on Stimulating the Local Entrepreneurship
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 89-102, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Pobudzanie przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna
Entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Local entrepreneurship
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie nowego europejskiego instrumentu finansowego Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility - CEF) w kontekście jego przyszłego wpływu na pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej. Na potrzeby osiągnięcia przyjętego celu Autorzy zastosowali przede wszystkim metodę badania dokumentów oraz metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Tak przyjęty cel implikuje w pierwszej kolejności konieczność uzasadnienia, dlaczego taki instrument powołano wobec wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i programu rozwojowego Unii Europejskiej (UE) Strategia Europa 2020. W strategii tej wśród wielu ambitnych celów, Europa stawia na przedsiębiorczość. Wystarczy tu wspomnieć choćby założone programy realizacyjne Unia Innowacji, Społeczeństwo Cyfrowe czy Polityka przemysłowa w erze globalizacji. W niniejszym opracowaniu postawiono hipotezę badawczą, zgodnie z którą Autorzy zakładają, iż nowo powstały instrument Łącząc Europę, poprzez swą kompatybilność względem pozostałych instrumentów, realizujących cele polityki regionalnej i Strategii Europa 2020, stanowić będzie jeden z głównych czynników pobudzających i stymulujących lokalną przedsiębiorczość, w tym w szczególności na obszarach peryferyjnych. (fragment tekstu)

The local entrepreneurship is an element of the multistage structure of creating the EU competitiveness. And so for years it is being determined with structural assistance of the European Union. The aim of the study is to describe the new Connecting Europe Facility in the context of its' future influence on stimulating the local entrepreneurship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dżygała I., Waćkowska-Kabaczyńska M. (2013), Bliżej realizacji unijnych projektów energetycznych - Rozporządzenie PE [online], www.mg.gov.pl [dostęp: 09.06.2014].
  2. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Mobilność i Transport (2010), Łącząc Europę: Nadając ruch europejskiej gospodarce, http://ec.europa.eu/ [dostęp: 15.07. 2014].
  3. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Energia (2010), Connecting Europe Facility, http://ec.europa.eu/, [dostęp: 17.07.2014].
  4. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej Sieci Komunikacyjne, Treści i Technologie (CONNECT) (2014), Call for proposals Connecting Europe Facility (CEF): Safer Internet generic services call for proposals, http://inea.ec.europa.eu/ [dostęp: 15.07.2014].
  5. Komisja Europejska (2014), Commission Implementing Decision of 31.3.2014 establishing the 2014 Work Programme for financial assistance in the field of Connecting Europe Facility (CEF) - Telecommunications sector for the period 2014-2020, C(2014) 2069, http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 01.07.2014].
  6. Komisja Europejska (2014), Connecting Europe Facility (Cef) Trans-European Telecommunications Networks Guide For Applicants, Call identifier CEF-TC-2014-1 CEFT- TC- 2014-2, http://inea.ec.europa.eu/, [dostęp: 10.07.2014].
  7. Komisja Europejska (2014), Connecting Europe Facility (Cef) Trans-European Telecommunications Networks Work Programme 2014, http://ec.europa.eu/ [dostęp: 25.07.2014].
  8. Parlament Europejski (2013), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) NR 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument "Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Tekst mający znaczenie dla EOG), http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 10.07.2014].
  9. Serwis prasowy Komisji Europejskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu