BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maruszewska Ewa Wanda
Tytuł
Etyka i społeczna odpowiedzialność we współczesnej rachunkowości
Ethics and Social Responsibility in Contemporary Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 187-196, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Społeczna odpowiedzialność, Etyka
Accounting, Financial reporting, Social Responsibility, Ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna rachunkowość wymaga nie tylko doskonałej znajomości norm prawnych, ale i etyki wysokiej jakości. Skandale ostatnich lat pokazały wiele obszarów rachunkowości wrażliwych na zachowania etyczne księgowych i wskazały, że oszustwa w rachunkowości oceniane są nie tylko pod względem łamania norm prawnych, ale również norm moralnych. Osoby zajmujące się rachunkowością wykonują zawód zaufania publicznego i dlatego ciąży na nich obowiązek dbania o rzetelność informacji przekazywanych interesariuszom. (abstrakt oryginalny)

Contemporary accounting practice involves not only in-depth knowledge of relevant laws, but also high ethical standards. The recent financial scandals have revealed a number of areas where accounting is vulnerable to unethical behaviors, and demonstrated that accounting frauds can be judged in terms of moral standards as well as in terms of observance of legal norms. Since the accounting profession is a public service, accountants are burdened with the responsibility to provide true and accurate information to the stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benson G. C., Code of Ethics, "Journal of Business Ethics" 1998, nr 8 s. 305-319.
 2. Branco M. C., Rodrigues L. L., Factors Influencing Social Responsibility Disclosure by Portuguese Companies, "Journal of Business Ethics" 3008, nr 83, s. 685-701.
 3. Burton B. K., Goldsby M., The Golden Rule and Business Ethics: An Examination, "Journal of Business Ethics" 2005, nr 56, s. 371-383.
 4. Cohan J. A., I Didn't Know and I was Only Doing My Job: Has Corporate Governance Career Out of Control? A Case Study of Enron's Information Myopia, "Journal of Business Ethics" 2002, nr 40, s. 275-299.
 5. Cohen J. R., Pant L. W., Sharp D. J., A Methodological Note on Cross-Cultural Accounting Ethics Research, "The International Journal of Accounting" 1996, nr 31, s. 55-66.
 6. Donaldson T. and Werhane P. H., 1993. Ethical Issues in Business: A Philosophical Approach. 4th ed. New York Englewood Cliffs, 1993.
 7. Ernst & Young, Badanie dotyczące nieetycznych zachowań i nadużyć, Doradztwo Biznesowe, maj 2006.
 8. Gasparski W., Wszyscy jesteśmy obywatelami, wykład wygłoszony z okazji Gali Filarów Polskiej Gospodarki 2008, dostępny na www.cebi.pl, data dostępu: styczeń 2010.
 9. Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Bruksela, 18 lipca 2001.
 10. Harting T. R., Harmeling S. S., Vankataraman S., Innovative Stakeholder Relations: When " Ethics Pays " (And When It Doesn't), "Business Ethics Quarterly" 2006, nr 16, s. 43-68.
 11. Hunt S. D., Rawls J. S., Horn P. W., Understanding Ethical Decision Making: Why Do People's Ethical Judgements Differ?, Business Ethics Symposium, Denver, Stany Zjednoczone, październik 2003.
 12. Kass-Shraibman F., Friedman H. H., Can Accountant Make the World a Better Place?, "Business Research Yearbook: Global Business Perspectives" 2007, s. 376-380.
 13. Kidwell R. E. Jr., "Small" Lies, Big Trouble: The Unfortunate Consequences of Resume Padding, from Janet Cooke to George O 'Leary, "Journal of Business Ethics" 2004, nr 51, s. 175-184.
 14. Knack S., Keefer P., Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, "The Quarterly Journal of Economics" 1997, nr 112, s. 1251-1288.
 15. Koehn D., Integrity as a Business Asset, "Journal of Business Ethics" 2005, nr 58, s. 125-136.
 16. Lindgreen A., Swaen V., Maon F., Introduction: Corporate Social Responsibility Implementation, "Journal of Business Ethics" 2009, DOI: 10.1007/sl0551-008-9732-1.
 17. McGee R. W., Smith S. R., Ethics, Tax Evasion, Gender and Age: An Empirical Study of Utah Opinion, Andreas School of Business Working Paper, Barry University, Floryda, Stany Zjednoczone, styczeń 2007.
 18. Palazzo G., Organizational Integrity - Understanding the Dimensions of Ethical and Unethical Behavoir in Corporations, w: Corporate Ethics and Corporate Governance, red. Zimmerli W. Ch., Richter K., Holzinger M., Springer 2007, s. 113-128.
 19. Primeaux P., Le Veness F. P., What is fair: Three Perspectives?, "Journal of Ethics" 2009, nr 84, s. 89-102.
 20. Roxas M. L., Stoneback J. Y., An Investigation of the Ethical Decision-Making Process Across Varying Cultures, The International Journal of Accounting 1997, t. 32, s. 503-535.
 21. Scherer A., Palazzo G., Baumann D., Global Public Rules and Citizenship Rights: A New Responsibility of Private Business Firms? w: Corporate Ethics and Corporate Governance, red. Zimmerli W. Ch., Richter K., Holzinger M., Springer 2007, s. 309-326.
 22. Serpa R., Creating a Candid Corporate Culture, "Journal of Business Ethics" 1985, nr 4, s. 425-430.
 23. Sims R. R., Brinkmann J., Enron Ethics (Or: Culture Matters More than Codes), "Journal of Business Ethics" 2003, nr 45, s. 249.
 24. Smith L. M., Smith K. T., Mulig E. V., Application and Assesment of an Ethics Presentation for Accounting and Business Classes, Journal of Business Ethics 2005, nr 61, s. 155.
 25. Srnka K. J., Gegez A. E., Arzova S. B., Why Is It (Un-) ethical? Comparing Potential European Partners: A Western Christian an An Eastern Islamic Country - On Arguments Used in Explaining Ethical Judgements, "Journal of Business Ethics" 2007, torn 74, s. 10-118.
 26. Svensson G., Wood G., A Model of Business Ethics, "Journal of Business Ethics" 2008, nr 77, s. 303-322.
 27. Tahla M., Sallehhuddin A., An Appraisal of CEO Rewards and Companies Performance, "Business Research Yearbook: Global Business Perspectives" 2007, s. 359-364.
 28. Tencati A., Perrini F., Pogutz S., New Tools to Foster Corporate Socially Responsible Behavior, "Journal of Business Ethics" 2004, nr 53, Kulwer Academic Publisher, s. 173-190.
 29. Toor S., Ofori G., Ethical Leadership: Examining the Relationship with Full Ranga Leadership Model, Employee Outcomes, and Organizational Culture, "Journal of Business Ethics" 2009, DOI 10.1007/s10551-009-0059-3.
 30. Vanhamme J., Grobben B., "Too Good to be True!" The Effectiveness of CSR History in Countering Negative Publicity, "Journal of Business Ethics" 2008, DOI: 10.1007/ s10551-008-9731-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu