BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Ireneusz
Tytuł
Czy wartość godziwa może uchodzić za paradygmat wyceny w rachunkowości?
Can Fair Value Be Regarded as a Pricing Paradigm in Accounting?
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 197-216, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji
Słowa kluczowe
Wycena w rachunkowości, Wycena, Rachunkowość, Wartość godziwa
Valuation in accounting, Valuation, Accounting, Fair value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wartość godziwa może być uważana za paradygmat wyceny w rachunkowości. Jest to jeden z ważniejszych problemów tej nauki w świetle przebiegu procesów globalizacyjnych, w których dominującą rolę odgrywają rynki finansowe. Od pierwotnej wiary w duże możliwości nowej kategorii naukowej przeniesionej w świat praktyki rachunkowo-finansowej do pierwszych prób podsumowania funkcjonowania jej w rzeczywistej działalności jednostek - tak można ująć działanie wartości godziwej w prawie 10-letnim okresie jej obowiązywania w Polsce. W obecnej praktyce dają się słyszeć raczej głosy powątpiewania niż aprobaty dla jej rzeczywistej roli w życiu gospodarczym, w którym jasny przekaz wartości między różnymi uczestnikami gry rynkowej musi być szczególnie ważny. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to answer the question whether "fair value" can be considered as a pricing paradigm in accounting. It is a critical issue faced by the accounting profession in a globalizing world where a dominant role is played by financial markets. Since it was adopted in Poland nearly ten years ago, its perception has shifted from the initial belief in the power of a new scientific method being implemented into the accounting and finance practice, to the first attempts at a critical evaluation of its actual performance. Currently the role of "fair value" is more frequently questioned than approved, and its role in the economy is increasingly often diminished by emphasizing that an intelligible transfer of value between market players is critical to business transactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. http://bacon.umcs.lublin.pl/~jjusiak/Dokumenty/Whitehead/Paradygmat%20filozofii.html
 2. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 3. Encyklopedia filozofii, red T. Honderich, Zysk i S-ka, 1999, tom II, s. 956).
 4. Misztal M., Problematyka wartości w socjologii, PWN, Warszawa 1980.
 5. Spychalski G. B., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 20.
 6. Kotler P., Marketing, Felberg SJA, 1999.
 7. Hendriksen E.A., M.F. van Breda, Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 22.12.2001, nr 149, poz. 1674, wraz ze zm.).
 9. Biuletyn MSSF. MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków 6/2009 z 15.07.2009.
 10. Adamkiewicz Z., Wartość godziwa i jej ustalanie, "Rachunkowość" 2001, nr 9.
 11. Wieczorek I., Kategorie wyceny wielkości ekonomicznych, w: M. Gruz, J. Rybczyński, I. Wieczorek, Melodyczne aspekty analizy ekonomicznej i rynku kapitałowego, AMR, 2006.
 12. Molenda W., Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania, SKwP, 2008.
 13. Gmytrasiewicz M., Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, w: Problemy współczesnej rachunkowości, SGH, 2009.
 14. Problemy współczesnej rachunkowości, SGH, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu