BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wirkus Marek (Gdansk University of Technology, Poland)
Tytuł
Project Implementation in Organisations of Repetitive Activities
Realizacja projektów w organizacjach o działaniach powtarzalnych
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 2(18), s. 105-109, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Kapitał ludzki
Project management, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto zagadnienie realizacji projektów w organizacjach, w których cele działalności są osiągane poprzez realizację działań powtarzalnych. W organizacjach tych projekty są z jednej strony traktowane, jako działalność marginalna, a jednocześnie wyniki tych projektów wpływają na realizację procesów podstawowych, np. poprzez wdrożenie, w ramach projektu, nowego wyrobu do produkcji. Istotny wpływ na przebieg i osiągnięcie sukcesu projektu w tych organizacjach ma kapitał ludzki i rozwiązania stosowane w tym zakresie. Ewentualne problemy wynikają z natury projektu, który jest procesem jednorazowym i tym-czasowym, więc rozwiązania organizacyjne też mają charakter tymczasowy. Tymczasowość ta wpływa na postawy i zaangażowanie wykonawców projektu. W opracowaniu zidentyfikowano i przeanalizowano zagadnienia, które wpływają na sukces projektów realizowanych w wybranych organizacjach o procesach powtarzalnych. (abstrakt oryginalny)

The study presents the implementation of projects in organisations that achieve business objectives through the implementation of repetitive actions. Projects in these organisations are, on the one hand, treated as marginal activities, while the results of these projects have significant impact on the delivery of main processes, e.g. through the introduction of new products. Human capital and solutions in this field bear impact on the success of projects in these organisations, which is not always conducive to smooth implementation of projects. Conflict results from the nature of a project, which is a one-time and temporary process, so organisational solutions are also temporary. It influences on attitudes and commitment of the project contractors. The paper identifies and analyses factors which affect the success of the projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge; PMBOK® Guide. Project Management Institute, 2013.
  2. I. Durlik, M. Wirkus. "Czynnik ludzki i rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu projektami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym", in: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, A. Podobiński, Ed., UWN-D AGH, 2004.
  3. J. F. Davidson. Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, 2001
  4. R. W. Gryffin. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, 1999.
  5. M. Juchniewicz. Dojrzałość projektowa organizacji. Bizarre, 2009.
  6. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMAâ version 3.0, Warszawa, published by SPMP, 2008.
  7. PRINCE2 - skuteczne zarządzanie projektami. OGC. Published by TSO, Polish edition, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-10-02-2015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu