BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowicz-Jaszczuk Anna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Łęska Monika (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie programów pomocowych Unii Europejskiej skierowanych do instytucji otoczenia biznesu
Regional Differentiation European Union Aid Programs Targeted at Business Support Institutions
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 8, cz. 1, s. 103-114, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym
Słowa kluczowe
Instytucje otoczenia biznesu, Programy pomocowe UE, Fundusze unijne, Fundusze zamknięte, Innowacyjność, Zróżnicowanie regionalne
Business environment institutions, EU assistance programs, EU funds, Closed investment funds, Innovative character, Regional diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autorki analizują aktywność działań instytucji otoczenia biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a w szczególności działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej. Celem opracowania jest analiza wykorzystania środków unijnych z działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka skierowanych do instytucji otoczenia biznesu i ich wpływu na działalność przedsiębiorstw innowacyjnych. W publikacji przedstawiono: liczbę przedsiębiorstw innowacyjnych, wielkość nakładów na innowację oraz wielkość pozyskanych środków finansowych przez instytucje otoczenia biznesu w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W niniejszym opracowaniu założono hipotezę badawczą, iż ułatwienie dostępu do środków finansowych sprzyja tworzeniu i rozwojowi firm innowacyjnych. (fragment tekstu)

Running a business in today's economy makes the life of an entrepreneur is a everyday struggle with the financial crisis in your company. Maintaining the financial stability is a complex and multidimensional. A multi-faceted corrective actions in a timely implemented to increase the probability of the company on the market. Innovation is the ability to introduce new technologies or organizational solutions to meet the demands of the modern economy. Innovation is also improving existing production processes, operational or service. In this article the authors analyze the activity of the institutions of the business environment within the Innovative Economy Operational Programme, in particular the actions 3.1. Initiating of innovative activity. Shows the number of innovative enterprises, the size of expenditures on innovation and the volume of funds raised by the business environment in the framework of Measure 3.1. Operational Programme Innovative Economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cisek M., Wakuła M. (2012), Odpowiedzialne zarządzanie, Wydawnictwo, Studio Emka, Warszawa.
  2. Jałowiecki B., Szczepański M.S., Gorzelak G. (2007), Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy.
  3. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  4. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpretnig Innovation Data (2005), wspólna publikacja OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Developmnet) oraz Eurostat (Statistical Office of the European Communities).
  5. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2013), Warszawa.
  6. Toruński J. (2009), Regionalny wymiar kapitału relacyjnego, Studio Emka, Warszawa.
  7. Zięba M., Oster P. (2011), Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, "E-mentor", 3/40, Warszawa.
  8. www.stat.gov.pl, 30.06.2014.
  9. www.poig.gov.pl, 30.06.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu