BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Centra finansowe offshore a problem nieuczciwej konkurencji podatkowej
Offshore Financial Centres and Unfair Tax Competition
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 2, s. 133-146, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Offshoring, Centra finansowe świata, Oszustwa finansowe, Raje podatkowe
Offshoring, Financial centers of the world, Financial fraud, Tax havens
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys finansowy zmienił postrzeganie centrów finansowych offshore. Państwa zmagające się z problemem ogromnego zadłużenia publicznego oraz instytucje międzynarodowe, szczególnie OECD, zaczęły oskarżać raje o stosowanie nieuczciwej konkurencji podatkowej. Skłoniono centra offshore do przyjęcia regulacji zwiększających wymianę informacji podatkowych oraz ułatwiających wzajemną pomoc administracyjną w kwestiach podatkowych. (abstrakt oryginalny)

The financial crisis has changed the perception of offshore financial centers. States struggling with the problem of huge public debt and international institutions, especially the OECD, began to accuse tax havens of using the unfair tax competition. Offshore centers were persuaded to adopt regulations which improve the exchange of tax information and facilitate mutual administrative assistance in tax matters. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BIS (2013), Locational banking statistics, http://www.bis.org/statistics/r_qa1312_hanx2a.pdf (9.09.2013).
 2. Chrabonszczewska E., Oręziak L. (red.) (2000), Międzynarodowe rynki finansowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 3. Cieślak-Wróblewska A. (2013), Polskie firmy "zainwestowały" na wyspie już 2,5 mld euro, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/991323.html (16.05.2013).
 4. Ernst & Young (2013), Tax Alert - Canada, No. 22.
 5. The Economist (2013a), Enduring charms. A brief history of tax havens, [w:] Special Report: Offshore Finance, 406 (8823).
 6. The Economist (2013b), Storm survivors, [w:] Special Report: Offshore Finance, 406 (8823).
 7. Głuchowski J. (1996), Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 8. Government Commission on Capital Flight from Poor Countries (2009), Tax havens and development. Status, analyses and measures, Official Norwegian Reports, 19, Oslo, http://www.regjeringen.no/pages/2223780/pdfs/nou200920090019000en_pdfs.pdf (4.09.2013).
 9. Gravelle J.G. (2013), Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service, http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40623.pdf (8.09.2013).
 10. HMRC (2013), No safe havens. Our offshore evasion strategy 2013 and Beyond, HM Revenue & Customs, London.
 11. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/193112/offshore-strategy_1_.pdf (15.11.2013).
 12. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_Alert_2013_No_49/$FILE/TaxAlert2013No49.pdf (17.11.2013).
 13. Kozieł H. (2013), Bruksela bierze się za raje podatkowe wewnątrz UE, "Parkiet", 213, s. 18.
 14. Kuchciak I. (2012), Raje podatkowe w zmniejszaniu obciążeń podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Lane P.R., Milesi-Ferretti G.M. (2010), Cross-Border Investment in Small International Financial Centers, IMF Working Paper, 10/38, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1038.pdf (2.09.2013).
 16. Ministerstwo Finansów (2011), Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1155609/20110307_WyspaMan_TIEA_tekst_pl.pdf (5.09.2013).
 17. Nogacki R., Ciecierski M. (2012), Amerykańskie prawo biczem na raje podatkowe, http://globaleconomy.pl/content/view/4819/10/ (9.09.2013).
 18. OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, OECD Publishing, Paris, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264162945-en.
 19. OECD (2011), Recent Tax Information Exchange Agreements. Countering Offshore Tax Evasion, http://www.oecd.org/ctp/harmful/43775845.pdf (10.11.2013).
 20. OECD (2012), A Progress Report On The Jurisdictions Surveyed By The OECD Global Forum In Implementing The Internationally Agreed Tax Standard, http://www.oecd.org/tax/transparency/progress%20report%20december%202012.pdf (9.09.2013).
 21. OECD (2013a), Locational banking statistics, http://www.bis.org/statistics/r_qa1312_hanx2a.pdf (9.09.2013).
 22. OECD (2013b), OECD calls on G20 finance ministers to support next steps in clampdown on tax avoidance, http://www.oecd.org/newsroom/oecd-calls-on-g20-finance-ministers-to-support-next-steps-in-clampdown-on-tax-avoidance.htm (20.10.2013).
 23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (DzU z 1997 r., Nr 128, poz. 833).
 24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (DzU z 2000 r., Nr 115, poz. 1203).
 25. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 2005 r., Nr 94, poz.790).
 26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 2013 r., Nr 0, poz. 494).
 27. Torres G. (2013), Credit analysis: Cayman Islands, Government of, Moody's Investors Service, 160749.
 28. Wszeborowski T. (2010), Centra finansowe offshore w warunkach globalizacji na przykładzie Szwajcarii i Lichtensteinu, [w:] Kalinowski M., Pronobis M. (red.), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 29. Zoromé A. (2007), Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition, IMF Working Paper, 07/87, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf (02.09.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu