BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Deklarowane umiejętności zawodowe Polaków - analiza na podstawie danych sondażowych o charakterze niemetrycznym
Professional Skills Declared by Poles - Analysis Based on Non-Metric Survey Data
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 2, s. 161-171, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Umiejętności pracownicze, Kapitał ludzki, Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze, Analiza statystyczna
Employee skills, Human capital, Professional skills, Employees competencies, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zawodowej niezbędne jest dysponowanie określonymi umiejętnościami. Celem artykułu jest analiza samooceny kompetencji dokonanej przez respondentów badania Bilans kapitału ludzkiego - 2012. Oceniono zakres współwystępowania umiejętności za pomocą analizy głównych składowych dla zmiennych niemetrycznych oraz przeprowadzono ocenę związków pomiędzy deklarowanym poziomem poszczególnych kompetencji a motywacją do ich wykorzystywania w pracy zawodowej. (abstrakt oryginalny)

Professional activities demand possessing certain skills. The purpose of this article is to analyze the self-assessment of competences made by the respondents of the survey Study of Human Capital in Poland - 2012. Interdependence of skills is assessed using categorical principal components analysis. The evaluation of the relationships between the declared level of skills and motivation to use them at work is carried out on the basis of contingency tables analyses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antosz P. (2012), Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2012 roku w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
  2. Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Badania ludności (2012), http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120917112349/BKL_kwest_ludno_3_edycja_final_.pdf?1347873882 (25.04.2014).
  3. Everitt B. S. (1992), The analysis of contingency tables, 45, CRC Press, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2927-3.
  4. Friendly M. (2000), Visualizing categorical data, SAS Institute.
  5. Górniak J. (2000), My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków.
  6. Hofmann H. (2000), Exploring categorical data: interactive mosaic plots. "Metrika", 51(1), 11-26, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s001840000041.
  7. Jabłoński M. (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Meulman J. J., van der Kooij A. J., and Heiser W. J. (2004), Principal Components Analysis with Nonlinear Optimal Scaling Transformations for Ordinal and Nominal Data, [w:] Kaplan D. (red.), The Sage Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, Sage Publications, Thousand Oaks.
  9. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu