BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purgał-Popiela Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania - spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta
The Success of a Foreign Mission and Its Reasons - the Point of View of the Organization and of the Expatriate
Źródło
Problemy Zarządzania, 2011, vol. 9, nr 4 (34), t. 1, s. 75-97, tab., bibliogr. 47 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania polityki personalnej
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Rynki międzynarodowe, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Sukces przedsiębiorstwa, Ekspansja międzynarodowa
International enterprise, International market, Company on the international market, Success of the company, International expansion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mimo że ekspatriacja jest istotną kwestią w rozwijaniu działalności międzynarodowej organizacji, skala niepowodzeń delegowanych pracowników pozostaje znacząca, zwłaszcza w krajach rozwijających się, w których sięga nawet 70% ekspatriacji, Niemniej wspomniane szacunki są przedmiotem krytyki, głównie dlatego, że przyjęte w nich kryterium oceny przedsięwzięcia - przedwczesny/ terminowy powrót delegowanego pracownika - nie odzwierciedla wszystkich istotnych wymiarów porażki/sukcesu ekspatriacji. Z powyższych względów w opracowaniu podjęto próbę całościowego ujęcia sukcesu misji zagranicznej, a także wstępnej identyfikacji głównych czynników, które wpływają na różne wymiary tego sukcesu. Na podstawie studiów literatury oraz wyników pilotażowych badań empirycznych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie omówione zostały następujące zagadnienia: pojęcie i wymiary sukcesu, istota sukcesu ekspatriacji i sposoby jego oceny oraz organizacyjne, indywidualne, rodzinne i środowiskowe determinanty sukcesu misji zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

Although expatriation is an important issue in the international expansion of many organizations, research evidence suggests that expatriate failure rates have remained moderately high, particularly so in developing countries, in which they reach up to 70%. However, this evidence is widely criticized, as it is based on the most popular indicator of failure: premature return of international assignees, which in turn, does not reflect all the relevant dimensions of the expatriate success. For these reasons, the paper aims to develop a holistic approach to the success of international assignments, as well as to identify the key factors that influence the various dimensions of this success. In particular, it discusses the concept and dimensions of success, the essence of expatriate success and its measures, organizational, individual, family-related and environmental factors determining the success of international assignments. The proposed concept of success is based on the study of literature and empirical results of a pilot research project carried out by Department of Human Capital Management at University of Economics in Cracow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. 2005. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Aryee, S., Chay, Y.W. i J. Chew 1996. An Investigation of the Willingness of Managerial Employees to Accept an Expatriate Assignments. Journal of Organizational Behavior, nr 17, s. 267-283.
 3. Ashamalla, M.H. 1998. International Human Resource Management Practices: The Challenge of Expatriation. Competitiveness Review, nr 2 (8), s. 54-65.
 4. Bartkowiak, G. 2009. Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Black, J.S. i M. Mendenhall 1991. The U-curve Adjustment Hypothesis Revisited: A Review and Theoretical Framework. Journal of International Business Studies, nr 22, s. 225-247.
 6. Black, J.S., Mendenhall, M. i G. Oddou 1991. Towards a Comprehensive Model of International Adjustment: An Integration of Multiple Theoretical Perspectives. Academy of Management Review, nr 2 (16), s. 291-317.
 7. Blackhurst, S. i S. Cummins 2005. Expatriates and The Continuing Dual-career Challenge. International HR Journal, jesień, s. 5-8.
 8. Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Boski, P. 2010. Psychologia migracji i akulturacji w społeczeństwie wielokulturowym, w: H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.) Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku, Kraków: NOMOS.
 10. Brett, J.M. i L.K. Stroh 1995. Willingness to Relocate Internationally. Human Resource Management, nr 3 (34), s. 405-424.
 11. Clutterbuck, D. 2005. Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Cummins, S. 2010. Dual-Career Issues: Are Companies Changing Their Expatriate Policies? ORC Worldwide, http://www.orcworldwide.co.uk/download/Global_Workforce_2010_ Spring_English.pdf
 13. De Cieri, H., Dowling, P.J. i K.F. Taylor 1991. The Psychological Impact of Expatriate Relocation on Partners. International Journal of Human Resource Management, nr 3 (2), s. 377-413.
 14. Dickmann, M., Doherty, N., Mills, T. i C. Brewster 2008. Why Do They Go? Individual and Corporate Perspectives on the Factors Influencing the Decision to Accept an International Assignment. The International Journal of Human Resource Management, nr 4 (19), s. 738-739.
 15. Dowling, P.J., Festing, M. i A. Engle 2008. International Human Resource Management, London: Thomson Learning.
 16. Firkowska-Mankiewicz, A. 1997. Czym jest sukces życiowy dla współczesnego Polaka? Kontekst socjodemograficzny i psychologiczny, w: H. Domański i A. Rychard (red.) Elementy nowego ładu, Warszawa: IFiS PAN.
 17. Firkowska-Mankiewicz, A. 1999. Zdolnym być... Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków, Warszawa: IFiS PAN.
 18. Forster, N. 1997. 'The Persistent Myth of High Expatriate Failure Rates': A Reappraisal. International Journal of Human Resource Management, nr 4 (8), s. 414-433.
 19. Graf, A. 2004. Expatriate Selection: An Empirical Study Identifying Significant Skill Profiles. Thunderbird International Business Review, nr 6 (46), s. 667-685.
 20. Handy, Ch. 1998. Wiek przezwyciężonego rozumu, Warszawa: Business Press.
 21. Harrison, D.A. i M.A. Shafffer 2005. Mapping the Criterion Space for Expatriate Success: Task- and Relationship-based Performance, Effort and Adaptation. International Journal of Human Resource Management, nr 8 (16), s. 1454-1474.
 22. Harvey, M. 1997. Dual-career Expatriates: Expectations, Adjustment and Satisfaction with International Relocation. Journal of International Business Studies, nr 28, s. 627-658.
 23. Hildebrandt-Wypych, D. 2010. Sukces życiowy wobec przemian kapitalizmu - od indywidualizmu wczesnej nowoczesności do hiperindywidualistycznego rozproszenia pono- woczesności, w: D. Hildebrandt-Wypych i K. Kabacińska (red.) Młodzież i sukces życiowy, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 24. Hillesland, E. 2009. Coaching międzykulturowy, w: M. Sidor-Rządkowska (red.) Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 25. Johnson, L. 2005. Measuring International Assignment Return on Investment. Compensation Benefit Review, nr 2 (37), s. 50-54.
 26. Korcz, I. 2000. Sukces menedżerski, Zielona Góra: Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji.
 27. Lee, Hung-Wen 2007. Factors that Influence Expatriate Failure: An Interview Study. International Journal of Management, wrzesień. http://findarticles.com/p/articles/mi_ qa5440/is_200709/ai_n21295139.
 28. Majewska-Opiełka, I. 2000. Korepetycje z sukcesu, Poznań: Rebis.
 29. McNulty, Y.M. i P. Tharenou 2004. Expatriate Return on Investment. International Studies of Management and Organization, nr 3 (34), s. 68-95.
 30. Mendenhall, M. 2001. New Perspectives on Expatriate Adjustment and its Relationship to Global Leadership Development, w: M. Mendenhall, T. Kühlmann i G. Stahl (red.) Developing Global Business Leaders, s. 1-16. Westport: Quorum.
 31. Mendenhall, M. i G. Oddou 1985. The Dimensions of Expatriate Acculturation: A Review. Academy of Management Review, nr 1 (10), s. 39-47.
 32. Miś, A. 2002. Rozwój personelu i kariera międzynarodowa, w: A. Pocztowski (red.) Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, s. 143-162. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 33. Puck, J.F., Holtbrügge, D. i S.A. Dölling 2003. Determinants and Consequences of Expatriate Adjustment: A Review of Existing Studies. Working Paper nr 3, Friedrich-Alexander Universität Erlangen - Nürnberg, Betriebswirtschaftliches Institut.
 34. Rosinski, P. 2011. Coaching Międzykulturowy, Warszawa: New Dawn.
 35. Shay, J.P. i S.A. Baack 2004. Expatriate Assignment, Adjustment and Effectiveness: An Empirical Examination of the Big Picture. Journal of International Business Studies, nr 3 (35), s. 216-232.
 36. Shaffer, M.A. i D.A. Harrison 1998. Expatriates' Psychological Withdrawal from International Assignments: Work, Nonwork, and Family Influence. Personnel Psychology, nr 51, s. 87-118.
 37. Stahl, G., Miller, E. i R. Tung 2002. Toward the Boundaryless Career: A Closer Look at the Expatriate Career Concept and the Perceived Implications of an International Assignment. Journal of World Business, nr 37, s. 216-227.
 38. Suutari, V. i C. Brewster 2000. Making their Own Way: International Experience through Self-initiated Foreign Assignments. Journal of World Business, nr 4 (35), s. 417-436.
 39. Tedeschi, R.G. i L.G. Calhoun 2007. Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych, w: S. Joseph i P.A. Linley (red.) Psychologia pozytywna w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 40. Tung, R.L. 1982. Selection and Trainings Procedures of US, European and Japanese Multinationals. California Management Review, nr 1 (25), s. 57-71.
 41. Tung, R.L. 1984. Human Resource Planning in Japanese Multinationals: A Model for US Firms? Journal of International Business Studies, jesień, s. 139-149.
 42. Tung, R.L. 1987. Expatriate Assignments: Enhancing Success and Minimizing Failure. Academy of Management Executive, nr 2 (1), s. 117-126.
 43. Van der Heijden, J.A.V, van Engen, M.L. i J. Paauwe 2009. Expatriate Career Support: Predicting Expatriate Turnover and Performance. International Journal of Human Resource Management, nr 4 (20), s. 831-845.
 44. Witek-Crabb, A. 2000. Jakość pracy jako jeden z wyznaczników sukcesu firmy, w: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 870, s. 246-251.
 45. Yan, A., Zhu, G. i D.T. Hall 2002. International Assignments for Career Building: A Model of Agency Relationships and Psychological Contract. Academy of Management Review, nr 3 (27), s. 373-391.
 46. Yavas, U. i M. Bodur 1999. Correlates of Adjustment: A Study of Expatriate Managers in an Emerging Country. Management Decision, nr 3 (37), s. 267-278.
 47. Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych 2010. Niepublikowany raport z badań statutowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, nr 69/KZKL/2/2010/S/567, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu