BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzierski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Łączona logika epistemiczna i deontyczna w modelowaniu procesów biznesowych
Combined Epistemic and Denotic Logics in Business Process Modelling
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 199, s. 107-114, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów biznesowych, Procesy biznesowe, Logika, Algorytmy
Business Process Modeling, Business processes, Logic, Algorithms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podczas projektowania, a następnie wykonywania procesów biznesowych istotnym problemem jest zapewnienie spójności projektu oraz poprawności jego realizacji. Procesy biznesowe mogą być opisywane za pomocą wielu narzędzi. Spektrum możliwych notacji rozciąga się od formalnych, takich jak logika, sieci Petri, poprzez graficzne z dobrze określoną "składnią", takich jak BPMN, czy UML aż po opisy w postaci instrukcji napisanej w języku naturalnym. Wśród wymienionych narzędzi na szczególną uwagę zasługują logiki modalne. Do podstawowych logik modalnych można zaliczyć: deontyczną, temporalną i epistemiczną. Logiki te są wykorzystywane do modelowania procesów biznesowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania logik: epistemicznej oraz deontycznej do opisu procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania niespójności w modelu lub podczas realizacji procesu. (fragment tekstu)

The aim of this article is present new approach to modeling business process using combined epistemic and deontic logics. Combined deontic-epistemic logic is used during modeling time and combined epistemic-deontic logic during execution time. The sketch of algorithm of detecting inconsistencies in business process model and execution is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blackburn P., de Rijke M., Why Combine Logics, "Studia Logica" 1997, Vol. 59.
  2. Business Process Modeling Notation (BPMN) Specification Final Adopted Specification dtc/06-02-01.
  3. Deontic Logic in Computer Science, eds. J. Meyer, R. Wieringa, John Wiley, Chichester 1993.
  4. Epistemic Logic for AI and Computer Science, eds. J. Meyer, W. van der Hoek, Cambridge University Press 1995.
  5. Hollingsworth D., Workflow Management Coalition The Workflow Reference Model, Document Number TC00-1003 Document Status - Issue 1.1 19-Jan-95.
  6. Kędzierski S., Modelowanie działania agentów w procesie biznesowym z wykorzystaniem logiki epistemicznej [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym'11, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2011.
  7. Reisig W., Sieci Petriego, WNT, Warszawa 1988.
  8. Suchoń W., Studia nad logiką deontyczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1983.
  9. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, Gliwice 2006.
  10. Ziemba Z., Analityczna teoria obowiązku. Studium z logiki deontycznej, PWN, Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu