BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulman Paweł (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Wałęga Agnieszka (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce a kształtowanie się ich budżetów domowych
The Situation of Disabled People on the Polish Labour Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1189, s. 47-59, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy, Budżet gospodarstwa domowego
Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market, Budgets of households
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu po ogólnej charakterystyce uregulowań prawnych i sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce analizie zostaną poddane budżety gospodarstw domowych, w skład których wchodzi co najmniej jedna osoba niepełnosprawna. (fragment tekstu)

This paper presents the situation of disabled people on the Polish labour market in the context of regulations that should help these people in getting a job. The main aim of this paper is to present and analyze the situation of disabled people on the Polish labour market in reference to their households' budgets. The used data comes from Household Budget Surveys (HBS) and Labour Force Surveys (LFS) conducted by Polish Central Statistical Office. The analysis concerns dynamic and structure of the economic activity of disabled people and shows characteristics of their households' budgets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2005, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2005.
  2. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, DzU WE L303/16 z 02.12.2000 r.
  3. Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
  4. Kot S.M. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  5. Panek T., Podgórski J., Szulc A., Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru, SGH, Monografie i Opracowania, Warszawa 1999.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, DzU WE L337 z 13.12.2002 r.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, DzU nr 114 poz. 1194 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, DzU nr 123, poz. 776 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu